19. 8. 2019  18:07 Lýdia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikační číslo: 1871
Univerzitní e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Profesorka DrSc. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Děkanka - Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladovM. BielikováKEGAgarant01.01.200731.12.2009
2 Advanced Teaching and LeArning SystemM. BielikováH2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológiegarant14.04.201531.05.2015
3 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učeníM. BielikováVEGAgarant01.01.201931.12.2022
4 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreM. BielikováAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201530.06.2019
5 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreM. BielikováAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201630.06.2020
6 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstvaM. Bieliková-- Iný medzinárodný --garant01.10.201530.09.2018
7 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávaniaM. BielikováKEGAgarant01.01.201731.12.2019
8 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeingM. BielikováH2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života garant01.06.201731.12.2018
9 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webuM. BielikováVEGAgarant01.01.201131.12.2014
10 Lasting and Adaptive Cultural Experience SettingsM. BielikováCOSTgarant01.05.201801.05.2020
11 Misinformation Detection in Healthcare DomainM. BielikováAPVV - Bilaterálna spolupráca garant01.10.201830.09.2020
12 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore InternetuM. BielikováAPVVgarant01.01.200530.04.2008
13 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxeM. BielikováVEGAgarant01.01.201731.12.2019
14 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webeM. Bieliková-- Iný domáci --garant14.01.201015.12.2010
15 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémovM. BielikováKEGAgarant01.01.201301.01.2013
16 Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčaniaM. BielikováKEGAgarant01.01.201031.12.2011
17 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webuM. BielikováVEGAgarant01.01.201531.12.2018
18 Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadeniaM. Bieliková-- Iný domáci --garant01.03.200631.03.2008
19 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer managementM. BielikováH2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)garant01.07.2017
20 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STUM. Bieliková-- Iný domáci --garant01.02.201731.12.2017
21 Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with theM. BielikováEurópsky sociálny fondgarant01.12.200430.06.2007
22 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaníM. BielikováKEGAgarant01.01.201431.12.2016
23 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slovM. BielikováCOSTgarant01.11.201414.10.2017
24 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostíM. BielikováOP VaVgarant26.01.201130.09.2015
25 Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na InterneteM. BielikováKEGAgarant01.01.200431.12.2006

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešenýschválený
Neaktivní stavy:neschválenýukončený neúspěšněukončený úspěšně