4. 8. 2020  6:50 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikační číslo: 1871
Univerzitní e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Externé subjekty

Kontakty
     
Výuka
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce     
     

Omezit na:
rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektu
GarantDruhOficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladovKEGAgarant01.01.200731.12.2009
2
 Advanced Teaching and LeArning System
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
garant
14.04.2015
31.05.2015
3 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učeníVEGAgarant
01.01.2019
31.12.2022
4 Digital Economy and the Society of the FutureM. BielikováCOSTgarant06.10.2019
5 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreM. Bieliková
APVV - Všeobecná výzva
garant01.07.2015
30.06.2019
6 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva-- Iný medzinárodný --garant01.10.201530.09.2018
7
 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
M. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2017
31.12.2019
8
 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
M. BielikováH2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
garant
01.06.2017
31.12.2018
9
 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
M. Bieliková
VEGA
garant
01.01.2011
31.12.2014
10
 Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
COSTgarant
01.05.2018
01.05.2020
11
 Misinformation Detection in Healthcare Domain
APVV - Bilaterálna spolupráca
garant
01.10.2018
30.09.2020
12
 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore InternetuM. Bieliková
APVV
garant
01.01.2005
30.04.2008
13
 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxeM. BielikováVEGA
garant
01.01.201731.12.2019
14 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webeM. Bieliková-- Iný domáci --
garant
14.01.2010
15.12.2010
15
 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov
KEGA
garant01.01.201301.01.2013
16
M. BielikováKEGA
garant
01.01.201031.12.2011
17
 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webu
VEGA
garant
01.01.2015
31.12.2018
18 Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadeniaM. Bieliková-- Iný domáci --
garant
01.03.2006
31.03.2008
19
 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
garant
01.07.2017
20
 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
-- Iný domáci --
garant
01.02.2017
31.12.2017
21
 Support young research workers education with the aim to bring up inventive experts ? informatics professionals ? for modern society based on knowledgeSupport young research workers education with theM. Bieliková
Európsky sociálny fond
garant
01.12.2004
30.06.2007
22
 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní
KEGA
garant01.01.2014
31.12.2016
23
 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov
COST
garant01.11.2014
14.10.2017
24
 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí
OP VaV
garant
26.01.201130.09.2015
25
 Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na InterneteM. BielikováKEGA
garant
01.01.2004
31.12.2006

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně