21. 9. 2020  21:34 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikačné číslo: 1871
Univerzitný e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Externé subjekty

     
     
Projekty
     Publikácie     
Orgány
     
     
     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
OdkedyDokedy
1
 Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladovKEGA
garant
01.01.200731.12.2009
2
 Advanced Teaching and LeArning SystemM. Bieliková
H2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
garant14.04.201531.05.2015
3
 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učení
M. Bieliková
VEGA
garant
01.01.201931.12.2022
4
 Digital Economy and the Society of the FutureM. Bieliková
COST
garant
06.10.2019
5
 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore
APVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.2015
30.06.2019
6
 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva
M. Bieliková
-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2015
30.09.2018
7
 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
KEGA
garant01.01.201731.12.2019
8
 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
M. Bieliková
H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
garant
01.06.2017
31.12.2018
9
 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
VEGAgarant01.01.201131.12.2014
10
 Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
M. Bieliková
COST
garant
01.05.2018
01.05.2020
11
 Misinformation Detection in Healthcare Domain
APVV - Bilaterálna spolupráca
garant
01.10.2018
30.09.2020
12 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore InternetuAPVV
garant
01.01.200530.04.2008
13 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxe
VEGA
garant01.01.201731.12.2019
14
 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe
-- Iný domáci --
garant
14.01.2010
15.12.2010
15
 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémov
M. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2013
01.01.2013
16
 Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiachM. BielikováEurópsky sociálny fondgarant01.12.200430.06.2007
17M. BielikováKEGA
garant
01.01.2010
31.12.2011
18
 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webuM. BielikováVEGA
garant
01.01.2015
31.12.2018
19
 Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadeniaM. Bieliková
-- Iný domáci --
garant01.03.2006
31.03.2008
20 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer managementH2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)garant01.07.2017
21
 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STUM. Bieliková-- Iný domáci --garant01.02.2017
31.12.2017
22 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaníKEGAgarant01.01.201431.12.2016
23
 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov
COST
garant
01.11.2014
14.10.2017
24 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostíM. Bieliková
OP VaV
garant
26.01.2011
30.09.2015
25
 Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na Internete
KEGA
garant
01.01.2004
31.12.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešne
ukončený úspešne