19. 9. 2020  4:42 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD.
Identifikačné číslo: 1872
 
Riaditeľ - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
 
Externá spolupracovníčka - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

     
     
     Publikácie
     
Orgány     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Andonova
Diagnostika anomálií na obrazoch sietnice
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Bahník
Segmentácia videa - detekcia zmeny záberu
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Bahník
Segmentácia videosignálov - extrakcia kľúčových snímok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Jozef Ban, PhD.
Rozpoznávanie ľudských tvárí
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Jozef Ban, PhD.
Rozpoznávanie tvárí metódami strojového učenia
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Bartová
Číslicové spracovanie obrazu -- analýza výrazu ľudskej tváre
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Marián Beniak, PhD.
Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí
august 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Marián Beniak, PhD.
Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí
september 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marián Beniak, PhD.
Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Beniak, PhD.
Detekcia ľudských tvárí na základe farby pokožky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Juraj Blichár
Personalizácia služieb a riadenie prístupu k multimediálnym službám a aplikáciám
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Matej Čech
Spracovanie signálov - detekcia tvárí na obrazoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Jozef Goga
Diagnostika v biomedicíne s využitím neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. René Ivanič
Automatizované rozpoznávanie osobných identifikačných dokladov
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Janecký
Segmentácia videa
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Jánošík
Diagnostika fytopatologických príznakov založená na strojovom učení
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Jenis
Spracovanie obrazov sietnice z optického koherentného tomografu
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Timotej Joštiak
Rozpoznávanie výrazov ľudských tvárí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Kristian Kalivoda
Ovládanie zariadení pomocou EEG signálov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Klobučník
Analýza digitálnych obrazov sietnice
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kolárik
Automatická lokalizácia ľudských tvárí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kóňa
Automatické spracovanie obrazov sietnice ľudského oka
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Krištof
Automatická identifikácia charakteristických znakov ľudskej tváre
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kvočka
Extrakcia obrazových príznakov založená na posilňovanom učení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Norbert Lengyel
Segmentácia videosignálu - detekcia strihu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Lesay
Skríning diabetickej retinopatie – predspracovanie obrazov očného pozadia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Marek Loderer, PhD.
Detekcia a rozpoznávanie ľudských tvárí
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Loderer, PhD.
Detekcia a rozpoznávanie ľudských tvárí
október 2016
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Péter Mácsik
Skríning diabetickej retinopatie na obrazoch sietnice
máj 2023
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Péter Mácsik
Spracovanie obrazov očnej sietnice na diagnostické účely v medicíne
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Marko
Klasifikácia biomedicínskych obrazov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Martin Marko
Klasifikácia obrazov sietnice s využitím hlbokého učenia
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dárius Mikloš
Automatický systém na získavanie obsahu videosignálov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dárius Mikloš
Získavanie obsahu videa
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Miťko
Filter Design in 3D Complex Z-plane and Visualization of their Characteristics
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Miťko
3D model komplexnej z-roviny
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Annamária Motyčáková
Rozpoznávanie pohlavia na základe obrazov tvárí
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Michal Pessel
Lokalizácia významných oblastí na obrazoch očnej sietnice
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Pintér
Morfologické operácie na monochromatických obrazoch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Andrej Pintér
Segmentácia obrazov ľudských tvárí pre prehľadávanie a kompresiu
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Pintér
Zvyšovanie kvality obazov morfologickými operáciami
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Piovár
Rozpoznávanie výrazov ľudských tvárí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Poláček
Detekcia objektov na obrazoch
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Pružinská
Rozpoznávanie emócií na obrazoch ľudských tvárí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Boris Puterka
Detekcia a klasifikácia emócií v rečovom signáli
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Vladimír Rácko
Detekcia komponentov tváre metódou projekcie jasu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Radoslav Rakár
Segmentácia biomedicínskych obrazov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radoslav Rakár
Segmentácia významných oblastí na obrazoch sietnice
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Ruman
Binárne morfologické operácie v spracovaní obrazov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Ruman
Číslicové spracovanie obrazu -- modifikácia tvaru objektov s využitím morfologických operátorov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Samel
Ekvalizácia histogramu farebného obrazu
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matej Samel
Reprezentácia farieb v rôznych modeloch -- 3D histogram farebného obrazu
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Štofaňák
Rozpoznávanie objektov v mobilnom zariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Tomíková
Optická detekcia chýb na vylisovaných dieloch v podmienkach lisovne Volkswagen Slovakia a.s.
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Tošer
Hierarchická segmentácia farebných obrazov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vavrín
Segmentácia textúrových obrazov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jana Vrtiaková
Zvýšenie kvality digitálnych obrazov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca je rozpracovaná
BPAutor: Martin Zavacký
Predspracovanie digitálnych obrazov sietnice
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Zváč
Frekvenčné charakteristiky filtrov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná