20. 10. 2020  14:26 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD.
Identifikačné číslo: 1879
Univerzitný e-mail: vladimir.kutis [at] stuba.sk
 
Riaditeľ - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     
Výučba
     
Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ján Babjak
CFD modelovanie prúdenia chladiva v okolí zmiešavacej mriežky palivovej kazety reaktora VVER440
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca je nekompletná
DizPAutor: Ing. Ján Babjak
Modelovanie termohydraulických pomerov vo vybraných komponentoch JR VVER 440
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Bernát
Modelovanie a analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Bulejko
Elektro-tepelno-mechanická analýza MEMS tepelných mikrožiaričov pre senzory plynov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Bulejko
Modelovanie elektro-tepelných MEMS aktuátorov pomocou programu ANSYS
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Vladimír Čilík
Tepelné analýzy pomocou MKP vo svetelnej technike
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Dzuba, PhD.
Dynamická simulácia MEMS piezoelektrického tlakového senzora
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jaroslav Dzuba, PhD.
Možnosti programu ANSYS pri modelovaní piezoelektrických aktuátorov a snímačov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Gabriel Gálik, PhD.
Modelovanie a simulácia napätostných pomerov pri tlakovo - tepelnom šoku v jadrovom reaktore
august 2020
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Gabriel Gálik, PhD.
Modelovanie a simulácia SAW mikrosnímača
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriel Gálik, PhD.
Modelovanie mikroakcelerometrov pomocou MKP
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Rastislav Hutár
Modelovanie chladenia batérií pre elektromobil
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Jakubec, PhD.
Simulácia prúdenia v subkanále palivovej kazety
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Jakubec, PhD.
Termohydraulická analýza palivovej kazety JR VVER440
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jakub Jakubec, PhD.
Termohydraulika palivovej kazety jadrového reaktora VVER 440
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Ješko
Modelovanie termohydraulických pomerov v zostupnej časti JR VVER 440
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Ladislav Kašša
Návrh konštrukcie robotického ramena pre vesmírny rover
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ladislav Kašša
Návrh platformy vesmírneho rovera
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Kostoláni, PhD.
Modelovanie elektro-tepelno-mechanických MEMS aktuátorov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Robert Lenický
Modelovanie SMA aktuátora pomocou MKP
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Robert Lenický
Modelovanie teplotného poľa SMA aktuátora spojeného s termočlánkom v prostredí Matlab a ANSYS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Lukáč
Piezoelektrická analýza MEMS tlakového snímača pomocou programu ANSYS
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matej Lukáč
Vplyv výberu turbulentného modelu na dosiahnuté výsledky v CFD modeli palivovej kazety reaktora VVER 440
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ádám Méhes
Redukované modely štruktúr
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Emil Mojto
Modelovanie premiešavania chladiva pred vstupom do palivových kaziet JR VVER440
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Emil Mojto
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov v JR VVER 440
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Emil Mojto
Modelovanie termohydraulických a napätostných pomerov v JR VVER 440
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Mucha
Vytvorenie elektro-tepelno-mechanického previazania MKP rovníc v systéme Mathematica
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Mucha
Vytvorenie užívateľského rozhrania pre MKP v programovom prostredí Mathematica
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Paulech, PhD.
Development of new link and beam finite elements made of FGM for electro-thermo-structural analyses
august 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Paulin
Modelovanie a simulácia MEMS piezoelektrického tlakového senzora pre automobilový priemysel
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Pecho
Modelovanie piezoelektrických aktuátorov pomocou MKP
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Remiaš
Skúmanie charakteru prúdenia chladiva v centrálnej rúrke havarijnej kazety jadrového reaktora VVER440
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Schiffer
Metódy používané pri vytváraní siete vhodnej na numerické výpočty FEM a CFD
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Slobodník
CFD simulačné metódy pre vstrekovanie močoviny do výfukového potrubia automobilu za účelom úpravy výfukových plynov
október 2013
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Sobolčiak
Modelovanie chladenia obalových súborov v suchom medzisklade vyhoretého paliva
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tivadar Solík
Modelovanie MEMS systémov pomocou programu ANSYS
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stanislav Stančík
Elektro-tepelná a fluidno-tepelná analýza spojky vn vedenia
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Norbert Szamaránszki
Semiaktívne pruženie vozidiel
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Škodáček
Analýza zavesenia nápravy
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Šulek
Modelovanie piezoelektrických aktuátorov pomocou metódy MKP
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Tatara
Parametrická štúdia vlastností prítlačného krídla automobilu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.
Analýza vlastných frekvencií dychového hudobného nástroja - fujary
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Michal Miloslav Uličný
Piezoelektrické systémy akumulácie energie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vincze
MKP analýza piezoelektrických systémov akumulácie energie v programe ANSYS
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Vincze
Modelovanie piezoelektrických akcelerometrov pomocou MKP
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Vincze
Modelovanie a simulácia SMA mikromanipulátora
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Zuzana Záňová
Dynamická analýza pruženia vozidla
jún 2020Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Juraj Žabka
Dynamika a riadenie satelitov
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná