Sep 22, 2019   1:48 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Ivan Kotuliak, PhD.
Identification number: 1883
University e-mail: ivan.kotuliak [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Docent CSc.,PhD. - Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Peter Bakonyi
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
May 2022Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Balažia, PhD.
Neviditeľný prechod klientov v sieťach štandardu IEEE 802.11
August 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Barlog
Aplikácie pre vybranú mobilnú platformu
May 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Belluš
Využitie blockchain v súčasných technológiách
April 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rastislav Bencel, PhD.
User Management Architecture based on Software-Defined Networking
May 2017Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Benkovič
Analýza výkonu ad-hoc sietí
May 2008Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Benkovič
Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieťach LAN a IP
May 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Bielik
Modelovanie VoIP siete
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Bílik
Modelovanie pasívnej optickej siete s kruhovou topológiou
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Bystrik Bindas
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
May 2022Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrej Binder, PhD.
Content delivery network interconnect
September 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Binder, PhD.
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
June 2009Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Binder, PhD.
Televízia cez internetový protokol
May 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Stanislav Bočinec
Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieti typu Ethernet
May 2009Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Bočinec
Štatistické vlastnosti IP prevádzky
May 2007Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Boros
Výskum v oblasti komunikačných architektúr pre inteligentné mestá
May 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Boros
Zostavenie laboratória distribučných sietí v prostredí softvérovo definovaných sietí
May 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Broniš, PhD.
Prenos údajov v architektúre HBB-Next
September 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Peter Brumlich
Bezdrôtové siete ESS
May 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bystrický, PhD.
Riešenie pre audio streaming cez Internet.
May 2012Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Cút
Vyvažovanie záťaže medzi doménami NFV
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Čapkovič
Meranie a vyhodnocovanie prevádzky na sieti typu Ethernet
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Čapkovič
Meranie prevádzky na sieti typu Ethernet a grafická prezentácia výsledkov
May 2010Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Čirke
Vlastnosti Bluetooth technológie
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Danillová
B2BUA agent vo VoIP prostredí
December 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Dorušinec
Analýza výkonnosti bezdrôtových sietí
May 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Dorušinec
Vytvorenie podporných modulov pre testovanie výkonu sietí
May 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ďungel
Autentifikácia a spoplatnenie v sieťach VoIP
May 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Muhammad Emran
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
May 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Falťan
Informačný systém pre správu a prideľovanie zadaní
May 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Florek
Media server pre VoIP komunikáciu
May 2010Displaying the final thesis
32.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marek Galinski
Improving resource management in Software Defined Networks
May 2019Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Galinski
Optimalizácia multimediálnych relácií prístupom SIP Single Port
May 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radoslav Gašperák
Problémy smerovacích protokolov v rozsiahlych sieťach
May 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Gašperák
Spoplatnenie v sieti VoIP
May 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Grznár
Rozšírenie SDN platformy
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Grznár
Vytvorenie mobilnej siete z voľne šíriteľných komponentov
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Háber
Media server pre VoIP komunikáciu
May 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Halagan, PhD.
Architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb
June 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Helebrandt, PhD.
ARCHITECTURE FOR CORE NETWORKS UTILIZING SOFTWARE DEFINED NETWORKING
September 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Martin Heteš
Meranie a vyhodnocovanie sieťovej prevádzky na aplikačnej vrstve
May 2010Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Hozza
Služby pre VoIP siete
May 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Husák
Pripojenie účastníckeho terminálu k firemnej sieti LAN podľa štandardu IEEE 802.1X s využitím AAA a HSS servera
May 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Hyben
Nový interfejs pre projekt KaTaLyzer
May 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Chamula
Simulácia optickej siete s využitím sieťového simulátora
May 2007Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Chamula
Výkon prístupových mechanizmov pre pasívnu optickú sieť DBORN
May 2009Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Janičkovič
Prepojenie IMS domén
June 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kelemen
Lokalizácia používateľov v IMS sieti
May 2010Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kelemen
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
May 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Kociský
Štatistické vlastnosti prevádzky v sieťach LAN a IP
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Kokolevský
Vytvorenie produkčného prostredia pre VoIP telefóniu
May 2011Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Kristián Košťál
Zabezpečenie kvality služby v bezdrôtových a mobilných sieťach
May 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Kovács
Vlastnosti Bluetooth technológie
June 2009Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kovačič
Analýza výkonnosti bezdrôtových sietí
May 2007Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kovačič
Riešenia VoIP na platforme Mobicents
May 2009Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
IMS service provisioning improvement
January 2013Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kováčik, PhD.
Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieťach LAN a IP
May 2008Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Štefan Kováč
Výkon optický sietí v metropolitnom prostredí
May 2011Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Krigovský
Vyhodnotenie výkonu optickej siete
May 2010Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Kristel
Optimalizácia sieťových tokov v anonymizačných sieťach
May 2017Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Kristel
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
May 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Križan
Prepojenie TV, mobilného telefónu a tabletu
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Krnáčová
Univerzálna platforma pre ovládanie multimediálnych zariadení
May 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. David Levy, PhD.
WLAN power save by header compression and packet overhearing reduction
May 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Liďák
Multimediálna aplikácia s využitím VoIP architektúry
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Liška
Platobný system pre IMS
May 2010Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Lúčanský
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
May 2018Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Maholányi
Štatistické vlastnosti Ethernet prevádzky
May 2008Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Marcinčín
Aplikácia pre prostredie IMS siete
May 2011Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Maruš
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
May 2010Displaying the final thesis
71.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Lukáš Mastiľak
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
May 2021Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Michalec
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
May 2008Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Michálek
xxx
May 2018Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mikuš
Interaktívna turistická mapa
May 2015Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Murányi, PhD.
Optimalizácia multimediálnych tokov vo viac-cestných sieťach
September 2014Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Nagy, PhD.
Software Defined Networking in Wireless Mobile Networks
September 2015Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Nemeček
Komunikácia VoIP protokolmi na jednom porte
May 2011Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Oravský
Optimalizácia toku dát v softvérovo definovanej sieti pre viaccestné transportné protokoly
May 2018Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pivarník
Návrh protokolu pre komunikáciu ovládačov SDN
May 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oto Pobiecky
Analýza výkonnosti optickej metropolitnej siete
May 2007Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anton Pôbiš
Interaktívna turistická mapa - mobilná aplikácia
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Pôbiš
Multimediálna aplikácia s využitím VoIP architektúry
May 2012Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Boris Pozdech
Návrh zabezpečenia komunikačného kanála v IMS sieti
May 2011Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Prokop
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
May 2010Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Roštecký
Aplikácie pre vybranú mobilnú platformu
May 2012Displaying the final thesis
86.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Richard Roštecký
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
May 2017Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Rybár
Secure interconnection of IMS networks (Bezpečné prepojenie domén IMS)
May 2009Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Sabol
Prepojenie TV vysielania a sociálnych sietí
May 2013Displaying the final thesis
89.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Ján Skalný
Architektúra blockchain pre verejné služby
May 2022Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloslav Slížik
Blockchain - off-chain výpočty
April 2019Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Szabo
Návrh a realizácia bezdrôtového optického spojenia RONJA
May 2007Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Šindler
Analýza výkonnosti sietí AD HOC
May 2007Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Šťastný
Štatistické vlastnosti Ethernet prevádzky
June 2007Displaying the final thesis
94.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viktor Šulák
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
May 2017Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šuvada
Simulácia VOIP siete na báze protokolu SIP
May 2010Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Takács
Smerovacie protokoly v senzorových a ad-hoc sieťach
May 2012Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Takács
Smerovacie protokoly v senzorových sieťach
May 2010Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Valko
Prístupové mechanizmy pre vysokorýchlostnú sieť s kruhovou topológiou
May 2011Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Valko
Vyhodnotenie výkonu optickej siete
June 2009Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Virkler
Výkon optických sietí v metropolitnom prostredí
May 2010Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Vrábel
Simulácia optických sietí
May 2011Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Wolf
OFDM prijímač a vysielač - implementácia ich častí pomocou FPGA
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress