11. 8. 2020  9:21 Zuzana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty          Projekty     
     
     Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Peter Bakonyi
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Balažia, PhD.
Neviditeľný prechod klientov v sieťach štandardu IEEE 802.11
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Barlog
Aplikácie pre vybranú mobilnú platformu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Belluš
Využitie blockchain v súčasných technológiách
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Rastislav Bencel, PhD.
Architektúra pre manažment používateľov s využitím softvérovo riadených sietí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Benkovič
Analýza výkonu ad-hoc sietí
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Roman Benkovič
Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieťach LAN a IP
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Bielik
Modelovanie VoIP siete
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Bílik
Modelovanie pasívnej optickej siete s kruhovou topológiou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Bystrík Bindas
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Binder, PhD.
Content delivery network interconnect
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Binder, PhD.
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Binder, PhD.
Televízia cez internetový protokol
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Bočinec
Meranie a vyhodnotenie prevádzky v sieti typu Ethernet
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Stanislav Bočinec
Štatistické vlastnosti IP prevádzky
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Boros, PhD.
Transparentné smerovanie požiadaviek v distribučnej sieti pomocou softvérovo definovaných sietí
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Boros, PhD.
Zostavenie laboratória distribučných sietí v prostredí softvérovo definovaných sietí
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Brumlich
Bezdrôtové siete ESS
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Bystrický, PhD.
Riešenie pre audio streaming cez Internet.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jaroslav Cút
Vyvažovanie záťaže medzi doménami NFV
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Čapkovič
Meranie a vyhodnocovanie prevádzky na sieti typu Ethernet
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Čapkovič
Meranie prevádzky na sieti typu Ethernet a grafická prezentácia výsledkov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Čirke
Vlastnosti Bluetooth technológie
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Eva Danillová
B2BUA agent vo VoIP prostredí
december 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Dorušinec
Analýza výkonnosti bezdrôtových sietí
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Marek Dorušinec
Vytvorenie podporných modulov pre testovanie výkonu sietí
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Ďungel
Autentifikácia a spoplatnenie v sieťach VoIP
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Muhammad Emran
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Falťan
Informačný systém pre správu a prideľovanie zadaní
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marian Florek
Media server pre VoIP komunikáciu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Galinski, PhD.
Optimalizácia multimediálnych relácií prístupom SIP Single Port
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Marek Galinski, PhD.
Vylepšenie riadenia zdrojov v softvérovo definovaných sieťach
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radoslav Gašperák
Problémy smerovacích protokolov v rozsiahlych sieťach
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Radoslav Gašperák
Spoplatnenie v sieti VoIP
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Grznár
Rozšírenie SDN platformy
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Grznár
Vytvorenie mobilnej siete z voľne šíriteľných komponentov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Háber
Media server pre VoIP komunikáciu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Halagan, PhD.
Architektúra pre poskytovanie virtualizovaných sieťových služieb
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Martin Heteš
Meranie a vyhodnocovanie sieťovej prevádzky na aplikačnej vrstve
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Hozza
Služby pre VoIP siete
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Husák
Pripojenie účastníckeho terminálu k firemnej sieti LAN podľa štandardu IEEE 802.1X s využitím AAA a HSS servera
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Hyben
Nový interfejs pre projekt KaTaLyzer
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Chamula
Simulácia optickej siete s využitím sieťového simulátora
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Chamula
Výkon prístupových mechanizmov pre pasívnu optickú sieť DBORN
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Janičkovič
Prepojenie IMS domén
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kelemen
Lokalizácia používateľov v IMS sieti
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kelemen
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kociský
Štatistické vlastnosti prevádzky v sieťach LAN a IP
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Kokolevský
Vytvorenie produkčného prostredia pre VoIP telefóniu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Kristián Košťál
Multi-chain architektúra pre blockchain siete
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Kovács
Vlastnosti Bluetooth technológie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kovačič
Analýza výkonnosti bezdrôtových sietí
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Kovačič
Riešenia VoIP na platforme Mobicents
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Kováč
Výkon optický sietí v metropolitnom prostredí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Krigovský
Vyhodnotenie výkonu optickej siete
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Kristel
Optimalizácia sieťových tokov v anonymizačných sieťach
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Patrik Kristel
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Matúš Križan
Prepojenie TV, mobilného telefónu a tabletu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Krnáčová
Univerzálna platforma pre ovládanie multimediálnych zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Gergely Lengyel
Analýza správania kryptopeňaženiek použitých pri ransomware
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. David Levy, PhD.
WLAN power save by header compression and packet overhearing reduction
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Liďák
Multimediálna aplikácia s využitím VoIP architektúry
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Liška
Platobný system pre IMS
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Tomáš Maholányi
Štatistické vlastnosti Ethernet prevádzky
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Marcinčín
Aplikácia pre prostredie IMS siete
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Maruš
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Zabezpečenie kvality služby v komunikačných sieťach
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Michalec
Sprevádzkovanie IP Multimedia Subsystem siete
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Michálek
Platforma pre spracovanie dát z mobilných senzorov v reálnom čase
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Mikuš
Interaktívna turistická mapa
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ján Murányi, PhD.
Optimalizácia multimediálnych tokov vo viac-cestných sieťach
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martin Nagy, PhD.
Softvérovo definované siete v bezdrôtových mobilných sieťach
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Nemeček
Komunikácia VoIP protokolmi na jednom porte
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Oravský
Optimalizácia toku dát v softvérovo definovanej sieti pre viaccestné transportné protokoly
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martin Pivarník
Návrh protokolu pre komunikáciu ovládačov SDN
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Oto Pobiecky
Analýza výkonnosti optickej metropolitnej siete
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Boris Pozdech
Návrh zabezpečenia komunikačného kanála v IMS sieti
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anton Pôbiš
Interaktívna turistická mapa - mobilná aplikácia
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Pôbiš
Multimediálna aplikácia s využitím VoIP architektúry
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Prokop
Vytvorenie WEB klienta pre VoIP komunikáciu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Roštecký
Aplikácie pre vybranú mobilnú platformu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Richard Roštecký
Komunikačné architektúry pre multimediálne aplikácie
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Rybár
Secure interconnection of IMS networks (Bezpečné prepojenie domén IMS)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
84.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Sabol
Prepojenie TV vysielania a sociálnych sietí
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ján Skalný
Architektúra blockchain pre verejné služby
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miloslav Slížik
Blockchain - off-chain výpočty
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Szabo
Návrh a realizácia bezdrôtového optického spojenia RONJA
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Šindler
Analýza výkonnosti sietí AD HOC
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Šťastný
Štatistické vlastnosti Ethernet prevádzky
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Šuvada
Simulácia VOIP siete na báze protokolu SIP
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Takács
Smerovacie protokoly v senzorových a ad-hoc sieťach
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Takács
Smerovacie protokoly v senzorových sieťach
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Valko
Prístupové mechanizmy pre vysokorýchlostnú sieť s kruhovou topológiou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Valko
Vyhodnotenie výkonu optickej siete
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Virkler
Výkon optických sietí v metropolitnom prostredí
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikolas Virostek
Návrh komponentu blockchain siete
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Vrábel
Simulácia optických sietí
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Wolf
OFDM prijímač a vysielač - implementácia ich častí pomocou FPGA
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná