25. 10. 2020  16:19 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Identifikačné číslo: 1884
Univerzitný e-mail: qkukuckam [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Záverečná práca
     
     
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:NAPÄŤOVÉ MAPOVANIE, LOKALIZÁCIA, VÝSKUM A METODIKA MERANIA VLASTNOSTÍ AKTÍVNYCH BODOV NA POKOŽKE
Autor:
doc. Ing. Marek Kukučka, PhD.
Pracovisko:
Projektové stredisko (OĽZ ST Dek FEI)
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
NAPÄŤOVÉ MAPOVANIE, LOKALIZÁCIA, VÝSKUM A METODIKA MERANIA VLASTNOSTÍ AKTÍVNYCH BODOV NA POKOŽKE
Abstrakt:
Habilitačná práca sa venuje výskumu v oblasti meraní napäťových a impedančných máp na koži, výskumu a popisu aktívnych-akupunktúrnych bodov, metódami merania týchto bodov a ich vizualizácie a získavania ich parametrov, aby sa posunuli teoretické vedomosti a poznanie v elektroakupunktúre a v praktickom výskume pre medicínsku diagnostiku a liečebný proces. Ľudská pokožka má určitú impedanciu alebo odpor - možno ju relatívne jednoducho popísať a simulovať s využitím náhradného elektrického obvodu. Ale pokožka tiež obsahuje aj časti s merateľne nižšou impedanciou a odlišnými elektrickými vlastnosťami - môžeme ich zviditeľniť vďaka meraniu napäťovej mapy. Naše tvorivé úsilie bolo postupne sústredené na hľadanie a meranie aktívnych bodov na určitých miestach na povrchu pokožky, aby bolo možné meracím procesom potvrdiť existenciu a pozíciu týchto bodov. Parametre nameranej napäťovej mapy sú ovplyvnené amplitúdou, frekvenciou, tvarom meracieho elektrického signálu a parametrami spojenia koža-elektróda, ktoré sú premenlivé v čase. Významný je tiež vplyv doby pôsobenia vonkajšej stimulácie, podráždenia pokožky a prítlaku elektród na ňu, únavy pokožky a efektu potenia. Naše bádateľské úsilie bolo ďalej sústredené na vylepšenie metódy a procesu merania, vrátane modelu mechanickej a pneumatickej sondy. Bežné mechanické teleskopické elektródy vykazujú významnú nedokonalosť, ak ich priložíme na miesto s nerovným povrchom. V závislosti od nerovnosti povrchu, elektródy buď nemajú s pokožkou dostatočný kontakt, alebo zas hroty niektorých elektród sú zatlačené takmer úplne dnu, pôsobiac tak citeľne vyššou silou na meraný povrch ako ostatné elektródy, čo spôsobuje aj určitý diskomfort pre meraný ľudský subjekt. Aby sme dosiahli lepšie pokrytie rôznych častí pokožky a zredukovali aj prítlačnú silu elektród, navrhli a zrealizovali sme novú konštrukciu pneumatickej sondy. Náš ďalší praktický výskum sa sústredil na hodnotenie vplyvu frekvencie budiaceho signálu a budiaceho tlaku v systéme pneumatickej snímacej sondy.
Kľúčové slová:
ľudská pokožka, teleskopické elektródy, pneumatické elektródy, meracia sonda, frekvencia budiaceho signálu, tvar budiaceho signálu, akupunktúrny bod, meridián, amplitúda budiaceho signálu, sila prítlaku, napäťová / impedančná mapa

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene