Oct 20, 2020   11:47 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

Contacts
     
     Lesson     Final thesis
     
     
Publications          
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Považská Bystrica - public spaces in the city centre
Written by (author): Ing. arch. Miroslava Argalášová
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Považská Bystrica – verejné priestory v centre mesta
Summary:
Nasledujúca bakalárska práca sa svojím obsahom snaží zamerať na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny Považskej Bystrice. Pojednáva o kvalitách a nedostatkoch prostredia s cieľom vytvoriť fungujúci organizmus, ktorý obyvateľom ponúkne všetky aspekty plnohodnotného mestského centra. Návrh prinavracia pozornosť jadru mesta a sústredí sem spoločensko kultúrne centrum, ktoré je v súčasnosti v nevyhovujúcom stave. Ďalej vytvára nový priestor pre šport, rekreáciu a oddych, pričom sa hlavným prvkom stáva rieka Domanižanka pretekajúca naprieč celou zónou.
Key words:centrálna mestská zóna, rieka, nábrežie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited