Oct 19, 2020   6:21 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
Graduate
     
Lesson          
     
Publications     Curriculum vitae
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Považská Bystrica – Public Spaces in City Centre
Written by (author):
Ing. arch. Barbora Knapiková
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Považská Bystrica – verejné priestory v centre mesta
Summary:
Hlavnou úlohou mojej bakalárskej práce bol návrh rekonštrukcie a zjednotenia centrálneho verejného priestoru v Považskej Bystrici a taktiež vytvorenie plnohodnotného hlavného priestoru slúžiaceho nielen na tranzit, ale aj pobyt obyvateľov. V návrhu bol kladený dôraz na kompaktnosť riešenia, čo znamená, že centrálny priestor má jasný nekomplikovaný, zo štvorcov vyskladaný tvar, ktorý vychádza zo zlatého rezu. Plnohodnotnosť priestoru som sa snažila docieliť doplnením nových objektov, drobnej architektúry, funkcií a zlepšením momentálneho stavu. Navrhovaný priestor nemá jednoznačnú prevládajúcu funkciu, ale je skôr rozdelený do viacerých funkčných plôch, kde na každej ploche sa uskutočňuje jeden alebo viacero programov. Môj návrh novo vybudovaného verejného priestoru by mal predstavovať významný mestský priestor a žijúcu tepnu, ktorá vedie priamo k srdcu Považskej Bystrici. Návrh by mal tak vytvoriť novú identitu mesta, ktorá v Považskej Bystrici chýba. Cieľ - multifunkčné plochy, zjednotenie a kompaktnosť priestoru, zeleň, voda.
Key words:
Verejný priestor., Centrálny priestor., Považská Bystrica, Pobyt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited