Oct 26, 2020   3:34 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis     
     
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Public spaces in the city centre of Považská Bystrica
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Považská Bystrica – verejné priestory v centre mesta
Summary:
Centrálna mestská zóna je ťažiskom Považskej Bystrice, ktoré za posledné polstoročie prešlo veľkými zmenami. Po prestavbe centra mesta v 70. a 80. rokoch bolo rozsiahle územie zbúrané a nahradené modernistickou solitérnou zástavbou. Avšak niekdajšia moderná výstavba nebola nadčasová, neprispôsobovala sa dobe ani ľudskej mierke. V návrhu sa zameriavam na územie pešej zóny vymedzenej obchodnými a administratívnymi budovami, nakoľko je to najvýznamnejší a najfrekventovanejší priestor v CMZ. Priestor nie je ucelený, je bez programu a chýba dôvod, ktorý by nútil obyvateľov vo verejnom priestore zotrvať, nie ním len prechádzať. Nepôsobí atraktívne a reprezentatívne. Návrh rešpektuje okolitú zástavbu, reaguje na momentálnu situáciu aj s terénnymi nerovnosťami ako je pokles terénu. Z toho vyplýva aj koncepčné riešenie, ktoré je postavené na vytvorení 3 úrovní. Hlavným ťažiskom návrhu je vytvorenie námestia a parku, čiže pobytových zón, ktoré sú oddelené tranzitnou zónou. Riešenie zabezpečuje vizuálny zážitok a prináša mestu novú identitu a tým zároveň podporuje mestský život.
Key words:
verejný priestor, pešia zóna, obchodná, námestie, park

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited