Jul 14, 2020   5:57 p.m. Kamil
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts
     
Graduate
     
Lesson     Final thesis
     
     
Publications          Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Tuhár Square - Lučenec
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Lučenec – Tuhárske námestie
Summary:
Súhrn – Anotácia bakalárskej práce Identita je častokrát spomínaný výraz hlavne keď sa jedná o definovanie a charakterizovanie verejného priestoru. Nie len verejný priestor, ale podľa mojho názoru aj mesto ako také by malo vynikať svojou identitou. Na Slovensku je mnoho miest (Trnava, Žilina, Košice, Nitra...), ktoré majú bohatú históriu či už z náboženského, kultúrneho, alebo architektonického významu. Medzi nimi je priam neprípustné vynechať aj mesto Lučenec, ktoré je známe svojou kultúrno – historicko – náboženskou pamiatkou európskeho významu, ktorou je neologická židovská synagóga v secesnom štýle. Synagóga len potvrdzuje neodmysliteľnú spätosť silnej a bohatej židovskej komunity, s ktorou sa spája veľká časť histórie Lučenca. Nášou úlohou bolo preriešiť neďaleký nezadefinovaný priestor Tuhárskeho námestia s rozlohou 9400m2. Nachádza sa na významnom uzle medzi synagógou, historickým židovským cintorínom, a neďalekými priemyselnými zónami. kde sa stretávajú cesty križujúcich peších trás, vedúcich naprieč obytnými súbormi. Priestor je charakteristický svojou sociálnou diverzitou a rozličným vekovým a menšinovým spoločenstvom, ktoré ho obklopuje. Mojím cieľom bolo vyriešiť kvalitný priestor, v ktorom je možne aplikovať sociálnu interakciu medzi rôznymi vrstvami, zapojiŤ do diania aj turizmus a tak dosiahnúť väčšiu spoločenskú aktivitu a spolupôsobenie v danej lokalite. Priestor je obklopený sociálne slabšími vrstvami v lokálnom domove sociálnych služieb, mladými rodinami s deťmi, študentami miestnej základnej školy a v neposlednom rade rezidentami z celého okolia, ktorí toto územie doteraz využívajú len ako tranzitnú zelenú plochu. V návrhu sa venujem nie len lokalite Tuhárskeho námestia, ale celej zóne siahajúcej až po synagógu. V priestore od synagógy až po židovský cintorín navrhujem pešiu kultúrno – umeleckú trasu, ktorá spája všetky dôležité okolité body a prepája body súvisiace s bohatou históriou židovskej komunity v Lučenci. Za základný bod svojho konceptu pokladám podchytenie bohatej židovskej histórie, a tým podporujem už načrtnutú identitu tohoto mesta. Pešími prúdnicami predstavujúcimi ideu prepájania formulujem a pretváram celé územie ako jeden príbeh s umelecko - kultúrnym zážitkom až po Tuhárske námestie. Trasujem a zvýrazňujem najdôležitejšie trasy a miesta danej lokality. Pre skvalitnenie a vytvorenie kultúrno - umeleckej cesty vedúcej od synagógy až po cintorín, bolo potrebné vytvoriť podzemné parkovanie skombinované s nadzemným a preusporiadať tak chaos a dopravný smog, ktorý vládol celej lokalite, spôsobený masívnym parkovaním pri vstupoch do bytových domov. Ďalej uvažujem o skľudnení dopravného ťahu Vajánskeho ulice, ktorá momentálne slúži ako hlavná tepna pretínajúca historické centrum. Pre dosiahnutie požadovaného stavu bolo potrebné uvažovať s plánovaným obchvatom mimo mesto, ktorý by zredukoval dopravu v centre. Dôležitým bodom bolo preriešenie dopravy pozdĺž celej trasy od Tuhárskeho námestia, kde bola zrušená kolmá komunikácia pretínajúca riešenú parcelu od rezidentnej zóny, čím sa z tuhárskeho námestia stalo spádové rekreačno – oddychovo – kultúrne medziúzemie medzi synagógou a cintorínom. Zrušením komunikácie sa priestor úplne otvoril zo strany centra mesta a tým bolo možne vytvárať hierarchicky odlišné pešie ťahy vedúce až na námestie. Námestie vytvára a predstavuje lokálne centrum s kultúrno-umelecko-rekreačnou hodnotou parku a umeleckého diela na pamiatku holokaustu a života židov na území Slovenskej republiky, ktoré je vyvrcholením pešej trasy spajajúcej židovský kontext lokality. Prúdnicami sú ľudia smerovaní na námestie a lokalitu Tuhárskeho kruhu. Priestor Tuhárskeho námestia bol tak rozdelený na dve zóny. Zóna reprezentatívneho námestia s umeleckým dielom a rekreačno oddychová zóna tuhárskeho kruhu. Koncept Tuhársky kruh je abstrakciou a výrazovo centrickou formou, ktorá predstavuje syntézu a sociálnu interakciu rozličných vrstiev danej lokality. V tuhárskom kruhu zhromažďujem a spájam rozličné vrstvy obyvateľstva. Ponúkam im v priestore rozličné aktivity a priestor pre stretávanie a trávenie času. Tuhárske námestie tak dostalo výraznú identitu s rekreačno umeleckým charakterom, ktoré podporí nie len kvalitu bývania a rekreácie rezidentov, ale aj cestovný ruch a tým ekonomiku a kvalitu života v Lučenci.
Key words:
sociálna diverzita, synagóga, Tuhárske námestie, tuhársky kruh, prúdnice, židia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited