Oct 22, 2020   8:25 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

Contacts
     
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     
Publications     Curriculum vitae     Bodies
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Reconstruction of Safarikove namestie
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Šafárikovo námestie rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:
Rekonštrukcia námestia v Bratislave. Úlohou bakalárskej práce je spracovanie urbanistickej štúdie rekonštrukcie Šafárikovho námestia starého mesta v Bratislave. Prvou časťou sú analýzy územia, druhou návrh ktorý z týchto analýz vychádza. Hlavným cieľom bolo vytvoriť príjemný priestor pre všetky skupiny obyvateľstva vyskytujúce sa denne v jeho bezprostrednej blízkosti. Priestor je špecifický svojou polohou ale aj typmi ľudí, ktorý sa v ňom vyskytujú, preto bolo dôležité vytvoriť podmienky vyhovujúce všetkým skupinám. Rekonštrukcia má poskytnúť priestor pre stretávanie, oddych a rôzne kultúrno-spoločenské podujatia a zároveň bude rešpektovať súčasné požiadavky všetkých cieľových skupín obyvateľstva. Celkovo bude priestor členený na tri funkčné celkyrelaxačný s priamim prístupom k hladine Dunaja, dopravný a najdynamickejší uzol centra námestia a park slúžiaci hlavne potrebám komunity vo vnútrobloku. Šafarikovo námestie slúžilo v minulosti ako dôležitý dopravný uzol čo sa aj v mojom návrhu snažím podporiť a obnoviť a tým priviesť na námestie pohyb chodcov. Šafarikovo námestie nadobúda nový status dôležitého spojovacieho bodu centra petržalky a historického jadra Bratislavy pomocou prepojenia týchto dvoch častí elktričkovou traťou a jej rozšírením cez Vajanského nábrežie a Dostojevského rad až po hlavnú železničnú stanicu. Každá časť riešeného územia je špecifická svojim umiestnenim a aj predpokladaným využitím. Návrh je komplexne riešený liniovo a navádza k pohybu a objavovania pristoru.funkčné celky su doplnené menšími stavbami zvýraznujúcimi istú funkčnú náplň.
Key words:namestie, spojenie, línie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited