Oct 22, 2020   8:36 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

               Final thesis          
     
Curriculum vitae
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Renovation of Pedestrian Zone in Trenčín
Written by (author):
Department:
Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Opponent:
Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Summary:
Cieľom zadania bol návrh rekonštrukcie pešej zóny v Trenčíne. Súčasný stav je nevyhovujúci. Priestoru chýba funkčné naplnenie a jednotný dizajn. Riešené územie možno rozdeliť na dva typologické druhy. Lineárny priestor a uzlový priestor. Tak som pri svojom návrhu aj postupovala. Uličný priestor ponechávam predovšetkým ako pešiu komunikáciu, ktorá spája dôležité časti mesta. Dopĺňam ju o vegetáciu a v miestach napojenia na uzlový priestor navrhujem prestrešenia, ktoré podporia ústredný stretávací priestor. Ten nechávam nezastavaný. Jeho hlavnou náplňou by mali byť kultúrne podujatia, stretnutia ale aj oddych. Tento priestor svojou funkciou dopĺňa okolité verejné priestory a tak sa stáva funkčnou súčasťou mestských verejných priestorov Trenčína.
Key words:
Pešia zóna, mobiliár, projekt stavby, uzlový priestor, lineárny priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited