Oct 24, 2020   3:16 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     
     Final thesis
     
Projects     
Publications     Curriculum vitae     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of the pedestrian zone in Trenčín
Written by (author):
Ing. arch. Júlia Rudinská
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Summary:
Hlavným cieľom bakalárskej práce bola rekonštrukcia Pešej zóny v Trenčíne, ktorej súčasťou je aj malé námestie. Po zanalyzovaní súčasného stavu som vyhodnotila potenciály a limity územia. Mesto Trenčín je významným centrom kultúry, obchodu, hospodárstva stredného Považia ako aj celého Slovenska. Tradíciou v meste sa stali rôzne výstavy, veľtrhy a festivaly. Riešené územie námestia sa nachádza v centre mesta a je silným peším ťahom. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav námestia a potrebu rozvoja mestského centra bolo jednoznačne definovaných hneď niekoľko faktorov ovplyvňujúcich tento mestský verejný priestor. Základnou úlohou bolo vytvorenie optimálneho, útulného, funkčného a reprezentatívneho priestoru s vhodnou a zároveň nerušivou kompozíciou námestia pre okresné mesto s možnosťou bezprostredného oddychu v častiach so zeleňou a pulzovania života na námestí. Súčasne bolo dôležité vytvoriť miesto, kde by sa ľudia zastavili, vychutnali si pešiu zónu a námestie -- priestor, ktorý ponúka možnosti pre stretávanie a komunikáciu, oddych a kultúrne vyžitie. Hlavným prvkom, ktorý by mal vytvoriť takýto priestor sa stali tieniace konštrukcie pripomínajúce dáždniky. Tieto prvky rôznych šírkových a výškových rozmerov pôsobia hneď viacúčelovo, funkčne aj esteticky. V odtieňoch oranžovej, červenej, žltej a zelenej sa tento výtvarný prvok objavuje na vstupoch do územia a sústreďuje na námestí a stáva sa tak charakteristickým a orientačným elementom návrhu.
Key words:
multifunkčný priestor , dáždnik, námestie, pešia zóna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited