14. 11. 2019  8:01 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identifikační číslo: 18886
Univerzitní e-mail: katarina.bohacova [at] stuba.sk
Univerzitní e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Životopis     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Autor: Ing. arch. Júlia Rudinská
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Oponent:Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bola rekonštrukcia Pešej zóny v Trenčíne, ktorej súčasťou je aj malé námestie. Po zanalyzovaní súčasného stavu som vyhodnotila potenciály a limity územia. Mesto Trenčín je významným centrom kultúry, obchodu, hospodárstva stredného Považia ako aj celého Slovenska. Tradíciou v meste sa stali rôzne výstavy, veľtrhy a festivaly. Riešené územie námestia sa nachádza v centre mesta a je silným peším ťahom. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav námestia a potrebu rozvoja mestského centra bolo jednoznačne definovaných hneď niekoľko faktorov ovplyvňujúcich tento mestský verejný priestor. Základnou úlohou bolo vytvorenie optimálneho, útulného, funkčného a reprezentatívneho priestoru s vhodnou a zároveň nerušivou kompozíciou námestia pre okresné mesto s možnosťou bezprostredného oddychu v častiach so zeleňou a pulzovania života na námestí. Súčasne bolo dôležité vytvoriť miesto, kde by sa ľudia zastavili, vychutnali si pešiu zónu a námestie -- priestor, ktorý ponúka možnosti pre stretávanie a komunikáciu, oddych a kultúrne vyžitie. Hlavným prvkom, ktorý by mal vytvoriť takýto priestor sa stali tieniace konštrukcie pripomínajúce dáždniky. Tieto prvky rôznych šírkových a výškových rozmerov pôsobia hneď viacúčelovo, funkčne aj esteticky. V odtieňoch oranžovej, červenej, žltej a zelenej sa tento výtvarný prvok objavuje na vstupoch do územia a sústreďuje na námestí a stáva sa tak charakteristickým a orientačným elementom návrhu.
Klíčová slova:multifunkčný priestor , dáždnik, námestie, pešia zóna

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně