9. 12. 2019  11:23 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identifikačné číslo: 18886
Univerzitný e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Životopis     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Autor: Ing. arch. Júlia Rudinská
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Oponent:Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce bola rekonštrukcia Pešej zóny v Trenčíne, ktorej súčasťou je aj malé námestie. Po zanalyzovaní súčasného stavu som vyhodnotila potenciály a limity územia. Mesto Trenčín je významným centrom kultúry, obchodu, hospodárstva stredného Považia ako aj celého Slovenska. Tradíciou v meste sa stali rôzne výstavy, veľtrhy a festivaly. Riešené územie námestia sa nachádza v centre mesta a je silným peším ťahom. Vzhľadom na súčasný nevyhovujúci stav námestia a potrebu rozvoja mestského centra bolo jednoznačne definovaných hneď niekoľko faktorov ovplyvňujúcich tento mestský verejný priestor. Základnou úlohou bolo vytvorenie optimálneho, útulného, funkčného a reprezentatívneho priestoru s vhodnou a zároveň nerušivou kompozíciou námestia pre okresné mesto s možnosťou bezprostredného oddychu v častiach so zeleňou a pulzovania života na námestí. Súčasne bolo dôležité vytvoriť miesto, kde by sa ľudia zastavili, vychutnali si pešiu zónu a námestie -- priestor, ktorý ponúka možnosti pre stretávanie a komunikáciu, oddych a kultúrne vyžitie. Hlavným prvkom, ktorý by mal vytvoriť takýto priestor sa stali tieniace konštrukcie pripomínajúce dáždniky. Tieto prvky rôznych šírkových a výškových rozmerov pôsobia hneď viacúčelovo, funkčne aj esteticky. V odtieňoch oranžovej, červenej, žltej a zelenej sa tento výtvarný prvok objavuje na vstupoch do územia a sústreďuje na námestí a stáva sa tak charakteristickým a orientačným elementom návrhu.
Kľúčové slová:multifunkčný priestor , dáždnik, námestie, pešia zóna

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene