Oct 22, 2020   8:55 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

     
     
          Projects
     
     
Curriculum vitae
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Reconstruction of the pedestrian zone in Trencin
Written by (author):
Ing. arch. Lucia Trnková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FAD)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. arch. Oľga Rychterová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne
Summary:Rekonštrukcia pešej zóny v Trenčíne vyžadovala zmenu štruktúry, ktorá v súčasnosti nevyhovuje a je potrebné navrhnúť nové námestie vyúsťujúce do pešej zóny s jej celkovou rekonštrukciou. Rekonštrukcia má poskytovať priestor pre stretávanie, oddych a rôzne kultúrno --spoločenské podujatia a zároveň bude rešpektovať súčasné požiadavky všetkých cieľových skupín obyvateľstva. Rekonštrukciu zadaného územia som riešila na základe súčasného stavu pešej zóny vplyvom na námestie a urbanistickými vzťahmi. Územie ovplyvňuje päť uzlov, ktoré na seba pôsobia a súčasne ovplyvňujú daný priestor. Hlavný priestor námestia ovplyvňuje Dom armády ako zdroj kultúrno -- spoločenských podujatí, prepája interiérové priestory s exteriérovými. Ďalšie zóny územia ovplyvňujúce riešené územie sú -- oddychový priestor (prepojenie územia s lesoparkom Brezina, vytvorenie relaxačnej zóny); mikropriestory (vnútrobloky prepájajúce Štúrovo námestie s riešeným územím, funkčne plnia úlohy prislúchajúce k funkciám budov, ktoré tvoria vnútrobloky); zastávka MDH (zaľudňovanie priestoru); prepojenie riešeného územia s novo navrhovaným Auparkom a nábrežím mesta Trenčín. Pomocou vymenovaných uzlov priestoru som sa snažila riešené územie prepojiť s blízko súvisiacimi priestormi a vytvoriť mestu charakteristické prvky tyčového charakteru (rôznych funkcií), ktoré by sa mohli opakovať aj v ďalších častiach mesta a tak zanechávať pocit zosúladenia. Vymenované atraktory územia ovplyvňujú taktiež štruktúru dlažby, ktorou navádzam obyvateľov k prislúchajúcim priestorom. Komplexne je riešená pásovo, pričom vstupy do priestorov uvádzam zhusteným rastrom, ktorý dynamizuje priestor a následne sa otvára do hlavných urbanistických uzlov môjho návrhu. Hlavný peší ťah je doplnený zeleňou, lavičkami a rôznymi svietidlami čím sa snažím upútať ľudí a ukludniť pohyb na území. Námestie je doplnené rôzne využívajúcim schodiskovým sedením, a je voľné priestranné, variabilné. Vedľajšie priestory ako je prechod do lesoparku Brezina, vnútrobloky, zastávka sú riešené ako samostatné celky ( každý priestor má svoj vlastný charakter), ktoré sa vzájomne prepájajú, Každý priestor je uvádzaný informačnými panelmi pre lepšiu orientáciu v priestore a oboznámenie s vnutroblokovými prevádzkami.
Key words:
Pešia zóna, námestie, atraktory, pásy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited