Oct 29, 2020   11:51 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

Contacts     Graduate     Lesson
     
Final thesis
     
     
Publications     Curriculum vitae
     
Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Dunajska street in Bratislava - reconstruction of public space
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dunajská ul. v Bratislave - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Hlavným cieľom mojej práce bolo zjednotenie Dunajskej ulice a vytvorenie plynulého kontinuálneho priestoru nerušeného dopravou. Vytvorením pešej zóny nadobudla Dunajská ulica úplne iný charakter a hodnotu. Tieto kvality som docielil reorganizáciou, rozširovaním a prepájaním priestorov. Doplnením funkcií a zlepšením súčasného stavu som sa snažil dosiahnúť lepšiu funkčnosť celého priestoru a vytvorenie príjemnejšieho prostredia pre obyvatelov.
Key words:
verejný priestor, pešia zóna, ulica, atraktor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited