Oct 24, 2020   3:17 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Identification number: 18886
University e-mail: katarina.fejo [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FAD)

                    Projects
     
Publications     Curriculum vitae     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Dunajská street in Bratislava - reconstruction of public spaces
Written by (author): Ing. arch. Martin Mikovčák
Department:
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Fejo, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Dunajská ul. v Bratislave - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:
Dunajská ulica a Kamenné námestie. Zadanie smerované k revitalizácii priestoru, hľadania novej koncepcie fungovania a stratégie priestoru. V mojej práci riešim nielen Dunajskú ulicu ako lineárny priestor, ale najmä Kamenné námestie ako kontroverzný uzol verejného priestoru súčasnosti. Prvým nevyhnutným krokom je vyčistenie priestoru od rušivých elementov, ktoré sa v priebehu vývoja mesta zamiesili do danej štruktúry. Pre líniu Dunajskej ulice predstavujem niekoľo očistných princípov ako napríklad stanovenie takzvanej svetlej výšky akéhosi podhľadu ulice. Podhľadom myslím optické bariéry ako koruny stromov, reklamné pútače, osvetlenie a tak ďalej. Ide o docielenie celistvosti priestoru, možnosti ho odvnímať v úrovni očí návštevníkov. Situácia dvoch námestí v pararelnom vzťahu vedľa seba, Kamenného a námestia SNP v súčasnosti môže vyvolávať konflikt. Predlžujem SNP smerom ku Dun. ulici a staviam námestia na rovnocenné úrovne, ich predelenie staviam na pomyslelný hranu pôvodného bloku. Priestor Kamenného námestia sa snažím vyriešiť s citom k historickej stope, hoci dnes už zaniknutej, pôvodného mestského bloku, avšak taktiež s rešpektom súčasného objemu Tesca. Na pomyselnú hranu pôvodného bloku ako akúsi reminiscenciu situujem knižný pavilón a alej stromov. Alej sa napája na už existujúcu pred Družstevnými domami. Knižný pavilón sa objavuje a stráca v závislosti od naplnenia knihami, tvorí tak bránu alebo stenu medzi priestormi, teda čašom sa overuje správnosť hrany mestského bloku.
Key words:
reminiscencia, pôvodný mestský blok, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited