8. 12. 2019  0:43 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alexandra Andicsová
Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Arbet
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Bachňák
Implementácia vybraných integračných metód pre potreby aplikácie na sledovanie firemného portfólia klientov v banke
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Mgr. Monika Bančanská
Workflow v klinickej praxi
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Roland Beke
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roland Beke
Využitie mobilných aplikácií pre potreby manažmentu diabetických pacientov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Beňo
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Bilský
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Blšták
Využitie mobilných zariadení pre potreby manažmentu chronických ochorení
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Stefan Bölcs
Open Data a využitie Graph databáz
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Botto
Elektronické vyučovanie pre žiakov zdravotníckych škôl
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Botto
Systém na tvorbu interaktívnych kurzov pre potreby slovenského zdravotníctva
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Breuer
Telemedicína v oftalmológii
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Brinzik
Kvantifikácia prínosov SOA
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Briš
Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Buček
E-learning pre budúcich zdravotníckych profesionálov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mark Budiak
eHealth aplikácie pre komplexný manažment zdravotného stavu pacienta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Cvečko
Architektúra EHR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Andrej Cvečko
Implementácia pacientského EHR systému
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Marek Čakloš
Ľudské emócie, potreby a ich vplyv na zdravie, spoločenské interakcie, učenie a správanie sa
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Čech
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Juraj Červienka
Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Čižmár
Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dobrovodský
Manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom generovania tréningového plánu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Drugda
Vývoj IS na elektronickú preskripciu liekov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Vladimír Ďurana
Elektronický záznam pacienta (EHR/EDR)
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Ďuricová
Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Dzúrik
Implementácia prezentačnej vrstvy E-health
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Fecko
Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miloš Frčo
Analýza sentimentu v slovenskom jazyku pomocou ”big data” technológií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mikuláš Freňak
Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Denis Garláty
Implementácia ePrescription s NZIS
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Gerát
Manažment zdravotného stavu pacienta s využitím mobilných zariadení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Glonek
Sledovanie zdravotného stavu pacientov trpiacich hypertenziou
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Hačkulič
Návrh a implementácia inteligentných systémov v moderných budovách.
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Hesko
Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Hesko
Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Martin Heteš
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Pavol Holba
Analýza medicínskych dát pacientov s použitím "big data" technológií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Lukáš Holček
Architektúra a návrh EHR systému
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hoppan
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Jurčo-Glina
Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Kanás
Optimalizácia eneregtickej bilancie použivateľa na základe jeho životného štýlu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Kanitra
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Gabriela Kékešiová
Multimediálny rehabilitačný systém pre detských pacientov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jakub Klinec
eHealth aplikácie na monitorovanie priebehu kardiovaskulárnych ochorení pacienta
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Kmeť
Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Koščáková
Systém elektronickej preskripcie na Slovensku
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dušan Koutný
Monitorovací systém pre záchranné zdravotné služby
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Miroslav Kováč
Národný zdravotný informačný systém
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Kováč
Telemedicínske aplikácie v zdravotníctve
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Slavomír Kubačka
Architektúra a návrh mobilných EHR systémov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kuba
Medicínske diagnostické systémy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kuba
Modely diagnostických systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Kúdela
Identifikácia patogénnych organizmov z útržkov DNA
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Leginus
Návrh a implementácia informačného systému pre povolenia životného prostredia
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Lehotský
Diagnostický medicínsky systém pre vybrané typy biosignálov
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Samuel Lucký
Implementácia vybraných registrov z oblasti zdravotníctva
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Máčai
Komunitná platforma na podporu aktívneho životného štýlu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Madaj
Monitorovanie stavu pacienta využitím Body Sensor Networks
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Mádel
Návrh a implementácia informačného systému pre stavebné povolenia a kataster nehnuteľností
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Mach
Telemedicínske aplikácie na monitorovanie tlaku pacienta
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ondrej Majerník
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Malina
Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Anton Marček
Informačný systém elektronického záznamu pacienta
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martina Marčeková
Informačný systém na elektronickú preskripciu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nadanyi
Architektúra a návrh EHR systému
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Nedeliak
Integrácia obchodných služieb prostredníctvom automatizácie služieb a procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Odnoga
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Oršula
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Panek
Využitie IT v rehabilitačných centrách
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Karol Pap
Využitie IKT v procese rehabilitácie.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Pätoprstý
Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Pavlovič
Bezpečnosť EHR (electronic health record)
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Perašín
Návrh medicínskeho diagnostického systému
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Pillár
Procesné modely vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oleksii Potapov
Detection of Heart Failure Using Ontologies
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Rástocký
Systémy na spracovanie klinických procesov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Rehák
Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivan Rybanský
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viktor Rybecký
Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matúš Salaj
Manažment emócií pre potreby prevencie zhoršenia zdravotného stavu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Róbert Schmidt
Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Filip Skácel
Návrh a implementácia informačného systému pre sociálne dávky pre zamestnancov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Slaninka
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
86.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Róbert Smiešny
Manažment stravovacích návykov pre podporu zdravého životného štýlu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Sokolík
Podpora pacientov s hypertenziou prostredníctvom mobilných aplikácií
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
88.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Srnec
Informačný zdravotný portál
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erich Stark, PhD.
Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Súlovec
Elearning pre stredné zdravotnícke školy
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Igor Šajtlava
Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Šebok
Telemedicínske riešenia pre potreby manažmentu chronických pacientov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gabriel Šikula
Meranie a hodnotenie pulznej vlny
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
94.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Široký
Workflow systémy na podporu business procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
95.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Škoda
Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Viliam Šlezinger
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
97.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Štefanička
Bezpečnosť elektronickej zdravotnej karty pacienta
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
98.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Tomana
Využitie mobilných platforiem na podporu DSM u seniorov
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
99.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Daniel Turan
Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
100.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Tušimová
Elearning pre potreby žiakov stredných zdravotníckych škôl
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
101.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lenka Tušimová
Systém na podporu a manažment vzdelávacieho procesu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marian Vaczula
Modelovanie klinických procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
103.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Valach
Systémy umelej inteligencie na podporu rozhodovania v klinickej praxi
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vanák
Sociálny server synchronizujúci dáta s mobilným zariadením
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
105.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Vanák
Tvorba Social bookmarking web portálu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
106.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jaroslav Varga
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivan Varmeďa
Využitie IT v procese rehabilitácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Šimon Zibura
Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná