Sep 25, 2020   12:18 p.m. Vladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
 

     Graduate     Lesson          
     Publications     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Until
Details
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alexandra Andicsová
Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
May 2012
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Arbet
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
May 2013
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Bachňák
Implementácia vybraných integračných metód pre potreby aplikácie na sledovanie firemného portfólia klientov v banke
May 2013Displaying the final thesis
4.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Mgr. Monika Bančanská
Workflow v klinickej praxi
May 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roland Beke
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roland Beke
Využitie mobilných aplikácií pre potreby manažmentu diabetických pacientov
May 2016
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Beňo
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
May 2012
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Branislav Bilský
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Blšták
Využitie mobilných zariadení pre potreby manažmentu chronických ochorení
May 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stefan Bölcs
Open Data a využitie Graph databáz
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Botto
Elektronické vyučovanie pre žiakov zdravotníckych škôl
May 2009Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Boris Botto
Systém na tvorbu interaktívnych kurzov pre potreby slovenského zdravotníctva
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Breuer
Telemedicína v oftalmológii
May 2012
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Brinzik
Kvantifikácia prínosov SOA
May 2010
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ladislav Briš
Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
May 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Buček
E-learning pre budúcich zdravotníckych profesionálov
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mark Budiak
eHealth aplikácie pre komplexný manažment zdravotného stavu pacienta
May 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Cvečko
Architektúra EHR
May 2011
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Cvečko
Implementácia pacientského EHR systému
May 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is in progressBT
Written by (author): Marek Čakloš
Human Emotions and its Influence on Health, Social Interactions, Learning and Behavior
May 2019
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Čech
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2017
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Juraj Červienka
Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
May 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Čižmár
Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dobrovodský
Manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom generovania tréningového plánu
May 2016
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Filip Drugda
Vývoj IS na elektronickú preskripciu liekov
May 2009Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Ďurana
Elektronický záznam pacienta (EHR/EDR)
May 2012Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Ďuricová
Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
May 2010Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Dzúrik
Implementácia prezentačnej vrstvy E-health
May 2009
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Fecko
Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Frčo
Analýza sentimentu v slovenskom jazyku pomocou ”big data” technológií
May 2016
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mikuláš Freňak
Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
May 2013
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denis Garláty
Implementácia ePrescription s NZIS
May 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jozef Gerát
Manažment zdravotného stavu pacienta s využitím mobilných zariadení
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Martin Glonek
Sledovanie zdravotného stavu pacientov trpiacich hypertenziou
May 2014
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Hačkulič
Návrh a implementácia inteligentných systémov v moderných budovách.
May 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Hesko
Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
May 2016
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Hesko
Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
May 2014
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Martin Heteš
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2018
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Holba
Analýza medicínskych dát pacientov s použitím "big data" technológií
May 2016
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Lukáš Holček
Architektúra a návrh EHR systému
May 2012
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Hoppan
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2013
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Jurčo-Glina
Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
May 2016
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Kanás
Optimalizácia eneregtickej bilancie použivateľa na základe jeho životného štýlu
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Kanitra
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
May 2013
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriela Kékešiová
Multimediálny rehabilitačný systém pre detských pacientov
May 2009Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Jakub Klinec
eHealth aplikácie na monitorovanie priebehu kardiovaskulárnych ochorení pacienta
May 2014
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Kmeť
Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
May 2016
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Barbora Koščáková
Systém elektronickej preskripcie na Slovensku
May 2010
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dušan Koutný
Monitorovací systém pre záchranné zdravotné služby
May 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Kováč
Národný zdravotný informačný systém
May 2009
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Kováč
Telemedicínske aplikácie v zdravotníctve
May 2011
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Slavomír Kubačka
Architektúra a návrh mobilných EHR systémov
May 2010
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Kuba
Medicínske diagnostické systémy
May 2009
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kuba
Modely diagnostických systémov
May 2011
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Kúdela
Identifikácia patogénnych organizmov z útržkov DNA
May 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Leginus
Návrh a implementácia informačného systému pre povolenia životného prostredia
May 2009
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Lehotský
Diagnostický medicínsky systém pre vybrané typy biosignálov
May 2007
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Lucký
Implementácia vybraných registrov z oblasti zdravotníctva
May 2009
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mário Máčai
Komunitná platforma na podporu aktívneho životného štýlu
May 2016
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Madaj
Monitorovanie stavu pacienta využitím Body Sensor Networks
May 2009
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Mádel
Návrh a implementácia informačného systému pre stavebné povolenia a kataster nehnuteľností
May 2009
Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Mach
Telemedicínske aplikácie na monitorovanie tlaku pacienta
May 2010
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Majerník
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
May 2010
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Malina
Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
May 2010
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Marček
Informačný systém elektronického záznamu pacienta
May 2010
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Marčeková
Informačný systém na elektronickú preskripciu
May 2010Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Nadanyi
Architektúra a návrh EHR systému
May 2010Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľuboš Nedeliak
Integrácia obchodných služieb prostredníctvom automatizácie služieb a procesov
May 2013Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Odnoga
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
May 2007
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Miroslav Oršula
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
June 2008
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Panek
Využitie IT v rehabilitačných centrách
May 2011
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Karol Pap
Využitie IKT v procese rehabilitácie.
May 2013
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Pavlovič
Bezpečnosť EHR (electronic health record)
May 2009
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Pätoprstý
Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
May 2016
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Perašín
Návrh medicínskeho diagnostického systému
May 2010Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Pillár
Procesné modely vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
May 2009
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Oleksii Potapov
Detection of Heart Failure Using Ontologies
May 2016
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Rástocký
Systémy na spracovanie klinických procesov
May 2009Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Jakub Rehák
Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
May 2014
Displaying the final thesis
80.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ivan Rybanský
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
May 2012
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viktor Rybecký
Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
May 2016
Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Salaj
Prevention of Health Conditions Through Management of Emotions
May 2018
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Róbert Schmidt
Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
May 2014
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Skácel
Návrh a implementácia informačného systému pre sociálne dávky pre zamestnancov
May 2009
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marek Slaninka
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2015
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Smiešny
Manažment stravovacích návykov pre podporu zdravého životného štýlu
May 2016
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Srnec
Informačný zdravotný portál
May 2009
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erich Stark, PhD.
Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
May 2014
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Súlovec
Elearning pre stredné zdravotnícke školy
May 2009
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Igor Šajtlava
Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
May 2009Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šebok
Telemedicine in Management of Chronic Conditions
May 2018
Displaying the final thesis
92.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Gabriel Šikula
Meranie a hodnotenie pulznej vlny
May 2012
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Široký
Workflow systémy na podporu business procesov
May 2010
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Andrej Škoda
Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
May 2010
Displaying the final thesis
95.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Viliam Šlezinger
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
May 2013
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Štefanička
Bezpečnosť elektronickej zdravotnej karty pacienta
May 2009
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Tomana
Využitie mobilných platforiem na podporu DSM u seniorov
May 2016
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Daniel Turan
Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
May 2011
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lenka Tušimová
Elearning pre potreby žiakov stredných zdravotníckych škôl
May 2010
Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lenka Tušimová
Systém na podporu a manažment vzdelávacieho procesu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov
May 2012
Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marian Vaczula
Modelovanie klinických procesov
May 2010
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ján Valach
Systémy umelej inteligencie na podporu rozhodovania v klinickej praxi
May 2009Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Vanák
Sociálny server synchronizujúci dáta s mobilným zariadením
May 2010
Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Vanák
Tvorba Social bookmarking web portálu
June 2008
Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jaroslav Varga
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
May 2012
Displaying the final thesis
106.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Ivan Varmeďa
Využitie IT v procese rehabilitácie
May 2012Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Šimon Zibura
Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
May 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress