22. 10. 2020  12:45 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 

Kontakty     Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTypZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Alexandra Andicsová
Klinické diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Arbet
eHealth aplikácie na monitorovanie diabetických pacientov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zoltán Bachňák
Implementácia vybraných integračných metód pre potreby aplikácie na sledovanie firemného portfólia klientov v banke
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Mgr. Monika Bančanská
Workflow v klinickej praxi
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roland Beke
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roland Beke
Využitie mobilných aplikácií pre potreby manažmentu diabetických pacientov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Beňo
Návrh eHealth aplikácií pre mobilné zariadenia
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Branislav Bilský
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Norbert Blšták
Využitie mobilných zariadení pre potreby manažmentu chronických ochorení
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stefan Bölcs
Open Data a využitie Graph databáz
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Boris Botto
Elektronické vyučovanie pre žiakov zdravotníckych škôl
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Botto
Systém na tvorbu interaktívnych kurzov pre potreby slovenského zdravotníctva
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Tomáš Breuer
Telemedicína v oftalmológii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jozef Brinzik
Kvantifikácia prínosov SOA
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ladislav Briš
Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erik Buček
E-learning pre budúcich zdravotníckych profesionálov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Mark Budiak
eHealth aplikácie pre komplexný manažment zdravotného stavu pacienta
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Cvečko
Architektúra EHR
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Andrej Cvečko
Implementácia pacientského EHR systému
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Čech
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Juraj Červienka
Klinicke diagnostické systémy na podporu rozhodovania medicínskeho personálu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Čižmár
Tvorba multimediálneho výučbového systému pre detských pacientov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Dobrovodský
Manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom generovania tréningového plánu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Drugda
Vývoj IS na elektronickú preskripciu liekov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Vladimír Ďurana
Elektronický záznam pacienta (EHR/EDR)
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Ďuricová
Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Dzúrik
Implementácia prezentačnej vrstvy E-health
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Fecko
Riešenie integrácie obchodných služieb za účelom monitorovania portfólia korporátnych klientov v banke
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miloš Frčo
Analýza sentimentu v slovenskom jazyku pomocou ”big data” technológií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mikuláš Freňak
Telemedicínske služby pre manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Denis Garláty
Implementácia ePrescription s NZIS
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Gerát
Manažment zdravotného stavu pacienta s využitím mobilných zariadení
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Glonek
Sledovanie zdravotného stavu pacientov trpiacich hypertenziou
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Hačkulič
Návrh a implementácia inteligentných systémov v moderných budovách.
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Hesko
Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Hesko
Využitie IKT pre potreby manažmentu kardiologických pacientov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Martin Heteš
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Holba
Analýza medicínskych dát pacientov s použitím "big data" technológií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Lukáš Holček
Architektúra a návrh EHR systému
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Hoppan
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Jurčo-Glina
Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ján Kanás
Optimalizácia eneregtickej bilancie použivateľa na základe jeho životného štýlu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Kanitra
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Gabriela Kékešiová
Multimediálny rehabilitačný systém pre detských pacientov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Klinec
eHealth aplikácie na monitorovanie priebehu kardiovaskulárnych ochorení pacienta
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Peter Kmeť
Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Koščáková
Systém elektronickej preskripcie na Slovensku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dušan Koutný
Monitorovací systém pre záchranné zdravotné služby
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Miroslav Kováč
Národný zdravotný informačný systém
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Kováč
Telemedicínske aplikácie v zdravotníctve
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Slavomír Kubačka
Architektúra a návrh mobilných EHR systémov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lukáš Kuba
Medicínske diagnostické systémy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Kuba
Modely diagnostických systémov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Kúdela
Identifikácia patogénnych organizmov z útržkov DNA
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Leginus
Návrh a implementácia informačného systému pre povolenia životného prostredia
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Lehotský
Diagnostický medicínsky systém pre vybrané typy biosignálov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Lucký
Implementácia vybraných registrov z oblasti zdravotníctva
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Máčai
Komunitná platforma na podporu aktívneho životného štýlu
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Madaj
Monitorovanie stavu pacienta využitím Body Sensor Networks
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Mádel
Návrh a implementácia informačného systému pre stavebné povolenia a kataster nehnuteľností
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Mach
Telemedicínske aplikácie na monitorovanie tlaku pacienta
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ondrej Majerník
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Malina
Využitie webových služieb pre eHealth aplikácie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Marček
Informačný systém elektronického záznamu pacienta
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martina Marčeková
Informačný systém na elektronickú preskripciu
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Nadanyi
Architektúra a návrh EHR systému
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ľuboš Nedeliak
Integrácia obchodných služieb prostredníctvom automatizácie služieb a procesov
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matúš Odnoga
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Miroslav Oršula
Mobilné aplikácie v biomedicínskom inžinierstve
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Panek
Využitie IT v rehabilitačných centrách
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Karol Pap
Využitie IKT v procese rehabilitácie.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anton Pavlovič
Bezpečnosť EHR (electronic health record)
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Pätoprstý
Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Perašín
Návrh medicínskeho diagnostického systému
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Boris Pillár
Procesné modely vybraných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oleksii Potapov
Detection of Heart Failure Using Ontologies
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Rástocký
Systémy na spracovanie klinických procesov
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Rehák
Návrh informačného systému pre potreby vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ivan Rybanský
eHealth aplikácie pre mobilné zariadenia
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viktor Rybecký
Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
81.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Salaj
Manažment emócií pre potreby prevencie zhoršenia zdravotného stavu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Róbert Schmidt
Návrh eHealth služieb pre manažment diabetických pacientov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
83.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Filip Skácel
Návrh a implementácia informačného systému pre sociálne dávky pre zamestnancov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Slaninka
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Róbert Smiešny
Manažment stravovacích návykov pre podporu zdravého životného štýlu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Erik Srnec
Informačný zdravotný portál
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Erich Stark, PhD.
Návrh aplikácie na monitorovanie fyzickej aktivity
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Matúš Súlovec
Elearning pre stredné zdravotnícke školy
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Igor Šajtlava
Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Šebok
Telemedicínske riešenia pre potreby manažmentu chronických pacientov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Gabriel Šikula
Meranie a hodnotenie pulznej vlny
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
92.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Široký
Workflow systémy na podporu business procesov
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrej Škoda
Implementácia systému na elektronickú preskripciu liekov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Viliam Šlezinger
Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Štefanička
Bezpečnosť elektronickej zdravotnej karty pacienta
máj 2009Zobrazenie záverečnej práce
96.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Matúš Tomana
Využitie mobilných platforiem na podporu DSM u seniorov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Daniel Turan
Vývoj mobilných aplikácií pre vybrané medicínske domény
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Tušimová
Elearning pre potreby žiakov stredných zdravotníckych škôl
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lenka Tušimová
Systém na podporu a manažment vzdelávacieho procesu dlhodobo hospitalizovaných detských pacientov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marian Vaczula
Modelovanie klinických procesov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Valach
Systémy umelej inteligencie na podporu rozhodovania v klinickej praxi
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
102.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Vanák
Sociálny server synchronizujúci dáta s mobilným zariadením
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Juraj Vanák
Tvorba Social bookmarking web portálu
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
104.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jaroslav Varga
MinorityEDR - elektronický zubný záznam (EDR) v ortodoncii a jeho ovládanie gestami
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Ivan Varmeďa
Využitie IT v procese rehabilitácie
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Šimon Zibura
Elearning pre dlhodobo chorých pacientov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná