14. 11. 2019  3:33 Irma
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
Autor: Ing. Viktor Rybecký
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Martin Smoľák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
Abstrakt:Cieľom tejto práce je implementácia mobilnej aplikácie na platforme Android, ktorá sleduje a zaznamenáva fyzickú aktivitu jej používateľa. Má využívať moderné technologické postupy v tejto oblasti a zároveň prinášať štandardné vlastnosti klasickej športovej aplikácie. Inovatívnu hodnotu práce prináša použitie rozpoznávania aktuálne vykonávanej aktivity používateľa. Práca obsahuje analýzu súčasného trhu softvérových produktov pre mobilné zariadenia v oblasti zdravia a športu. Na základe záverov analýzy sú špecifikované požiadavky, ktoré má výstupná aplikácie spĺňať, zostavený návrh vlastného riešenia daného problému a následná implementácia mobilnej aplikácie tvorí výstup tejto práce, čo znamená aj splnenie hlavného cieľa práce. Funkcie softvéru sú otestované vykonaním experimentu a získané údaje pri tomto procese sú porovnané s existujúcou športovou aplikáciou. Implementované riešenie prináša nové možnosti rozšírenia vlastností produktov na trhu.
Klíčová slova:šport, aplikácia, kondícia, rozpoznávanie pohybu

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně