Feb 19, 2020   12:40 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Use of mobile devices for managing an individual's physical condition
Written by (author): Ing. Viktor Rybecký
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Martin Smoľák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných zariadení pre manažment fyzickej kondície jednotlivca
Summary:Cieľom tejto práce je implementácia mobilnej aplikácie na platforme Android, ktorá sleduje a zaznamenáva fyzickú aktivitu jej používateľa. Má využívať moderné technologické postupy v tejto oblasti a zároveň prinášať štandardné vlastnosti klasickej športovej aplikácie. Inovatívnu hodnotu práce prináša použitie rozpoznávania aktuálne vykonávanej aktivity používateľa. Práca obsahuje analýzu súčasného trhu softvérových produktov pre mobilné zariadenia v oblasti zdravia a športu. Na základe záverov analýzy sú špecifikované požiadavky, ktoré má výstupná aplikácie spĺňať, zostavený návrh vlastného riešenia daného problému a následná implementácia mobilnej aplikácie tvorí výstup tejto práce, čo znamená aj splnenie hlavného cieľa práce. Funkcie softvéru sú otestované vykonaním experimentu a získané údaje pri tomto procese sú porovnané s existujúcou športovou aplikáciou. Implementované riešenie prináša nové možnosti rozšírenia vlastností produktov na trhu.
Key words:šport, aplikácia, kondícia, rozpoznávanie pohybu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited