Jan 19, 2020   4:24 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management of eating habits to support healthy lifestyles
Written by (author): Ing. Róbert Smiešny
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Alexander Hambalík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment stravovacích návykov pre podporu zdravého životného štýlu
Summary:Témou tejto práce je navrhnúť a vyvinúť informačný systém, ktorý bude využívať moderné mobilné technológie pre podporu správnej životosprávy. Systém má za úlohu priniesť inovatívne zmeny v doterajších riešeniach a zároveň zjednodušiť proces stravovania. Práca obsahuje dôkladnú analýzu existujúcich riešení v tejto oblasti. Na základe tejto analýzy vypracujeme systém, ktorý prinesie určité nóvum do tejto oblasti. Venujeme sa problematike zdravého stravovania a celému procesu, ktorý s tým súvisí. Postupne prejdeme procesom zadefinovania funkcionálnych požiadaviek, grafického návrhu a navrhovania problematických častí systému. Implementačná časť tejto práce sa venuje vývinu navrhnutého systému. Výsledkom tejto práce bude funkčný systém, pripravený na použitie v praxi.
Key words:android, aplikácia, zdravie, knižnica Zxing, QR kód

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited