Apr 3, 2020   7:43 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Using mobile platforms for support DSM for the elderly
Written by (author): Ing. Matúš Tomana
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Marián Tárník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných platforiem na podporu DSM u seniorov
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou možnosti podpory liečby ochorenia diabetes mellitus využitím moderných technológii a návrhom vlastného riešenia mobilnej aplikácie využiteľnej pri monitorovaní zdravotného stavu pacienta trpiaceho týmto ochorením. Prvá časť tejto bakalárskej práce je teoretická, v tejto časti sú analyzované dostupné aplikácie, program eHealth a aktuálne trendy v liečbe cukrovky. Druhá časť je praktická, v nej sa sústreďujeme na návrh vlastnej aplikácie umožňujúcej monitorovanie zdravotného stavu pacienta. Aplikáciu prispôsobujeme majoritnej skupine pacientov trpiacich diabetom mellitus, seniorom. Práve seniori sú cieľová skupina používateľov nami navrhnutej aplikácie.
Key words:Android, diabetes, senior, meranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited