17. 11. 2019  10:24 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
Autor: Ing. Michal Pätoprstý
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením a následným využitím mobilnej a webovej aplikácie na monitorovanie a zhodnotenie životosprávy jednotlivca. Cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu ktorá podávala informácie o životospráve jedinca, plnení cieľov za zlepšením a úpravou životosprávy. Zároveň ponúka celkový prehľadu o stave jedinca počas používania aplikácie. Toto riešenie pozostáva z dvoch častí pričom mobilná aplikácia slúži na odosielanie získaných údajov od jednotlivca do webovej aplikácii, ktorá vyhodnocuje získané dáta o jednotlivcovi. V tejto práci sa najskôr analyzujú rôzne spôsoby na monitorovanie životosprávy porovnávajú sa dostupné riešenia. V ďalšej časti práce sa navrhol celkový vzhľad, komunikácia medzi aplikáciami a spôsob monitorovania životosprávy. Výsledok práce ponúka systém, ktorý je schopný monitorovať jednotlivca a vyhodnocovať plnenie cieľov na zlepšenie životosprávy. Význam celkovej práce spočíval v možnosti ponúknuť informácie na základe ktorých sa zlepší životospráva jedinca.
Klíčová slova:zdravie, aplikácia, monitorovanie, životospráva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně