Feb 19, 2020   12:49 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of aplication monitoring individual person lifestyle
Written by (author): Ing. Michal Pätoprstý
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh aplikácie na monitorovanie životosprávy jednotlivca
Summary:Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením a následným využitím mobilnej a webovej aplikácie na monitorovanie a zhodnotenie životosprávy jednotlivca. Cieľom práce bolo vytvoriť aplikáciu ktorá podávala informácie o životospráve jedinca, plnení cieľov za zlepšením a úpravou životosprávy. Zároveň ponúka celkový prehľadu o stave jedinca počas používania aplikácie. Toto riešenie pozostáva z dvoch častí pričom mobilná aplikácia slúži na odosielanie získaných údajov od jednotlivca do webovej aplikácii, ktorá vyhodnocuje získané dáta o jednotlivcovi. V tejto práci sa najskôr analyzujú rôzne spôsoby na monitorovanie životosprávy porovnávajú sa dostupné riešenia. V ďalšej časti práce sa navrhol celkový vzhľad, komunikácia medzi aplikáciami a spôsob monitorovania životosprávy. Výsledok práce ponúka systém, ktorý je schopný monitorovať jednotlivca a vyhodnocovať plnenie cieľov na zlepšenie životosprávy. Význam celkovej práce spočíval v možnosti ponúknuť informácie na základe ktorých sa zlepší životospráva jedinca.
Key words:zdravie, aplikácia, monitorovanie, životospráva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited