Apr 3, 2020   8:39 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Use of mobile devices for the management needs of chronic disease
Written by (author): Ing. Norbert Blšták
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných zariadení pre potreby manažmentu chronických ochorení
Summary:Záverečná diplomová práca sa venuje využitiu mobilných zariadení a aplikácií v medicíne spojených so senzorovými zariadeniami a so zariadeniami na meranie vitálnych funkcií. Cieľom práce je využitie mobilného a webovej aplikácie v medicínskej praxi, za účelom pomôcť diabetikom. Prvá kapitola sa venuje ochoreniu Diabetes mellitus spolu so stravovacím režimom a pravidlách, ktorých sa riadia pacienti. Práca definuje v druhej kapitole eHealth v širšom rozsahu, čo je telemedicína a mHealth. Podrobný popis o mHealth zahrňuje využívanie komunikačných scenárov, splniteľnosti aplikácie, problémy využívania mHealth aplikácií a taktiež analýza súčasných aplikácií pre diabetikov. Tretia kapitola obsahuje opis nami využívaných technológií s ich históriou a programovacích jazykov. V štvrtej kapitole je zahrnuté navrhnuté riešenie pre implementáciu. Piata kapitola zahŕňa výslednú tvorbu práce, čím je mHealth aplikácia s potrebnými funkciami pre diabetikov. Výsledkom je mobilná Android aplikácia a webová aplikácia, ktorá má pomôcť diabetikom zaznamenávať jednoduchšie svoje vitálne funkcie a zdieľať ich spoločne so svojím lekárom.
Key words:eHealth, telemedicína, mHealth, Android, CakePHP, Diabetes

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited