Feb 28, 2020   8:32 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Application of mobile app for diabetes patients‘ health management
Written by (author): Ing. Roland Beke
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Marián Tárník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných aplikácií pre potreby manažmentu diabetických pacientov
Summary:Používaním mobilných zariadení ponúkajúcich množstvo senzorov a technológií sa dostávajú do sveta telemedicíny nové možnosti pre manažment a skúmanie diabetických pacientov. Diabetickí pacienti potrebujú pre zlepšenie priebehu ochorenia pravidelné merania a zapisovanie údajov - manažment. Cieľom práce je vyvinúť aplikáciu využívajúcu moderné technológie pre manažment údajov o pacientoch týkajúcich sa diabetu a fyzickej aktivity používateľov. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje možnostiam telemedicíny. Druhá kapitola obsahuje odbornú teóriu a základné fakty o ochorení diabetes mellitus. Tretia kapitola nás prevedie analyzovaním dostupných riešení a ponúkanými technológiami mobilných zariadení. Posledná štvrtá kapitola zahŕňa návrh vlastného riešenia a jej vývoj. Podrobne sú opísané dostupné možnosti, rozhodnutia a priebeh celého vývoja aplikácie pre mobilné zariadenia.
Key words:diabetes mellitus, manažment údajov, mobilná aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited