9. 12. 2019  17:04 Izabela
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Open Data a využitie Graph databáz
Autor: Ing. Stefan Bölcs
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Hrapko
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Open Data a využitie Graph databáz
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa venuje problematike otvorených dát a možnosti ich analýzy za pomoci grafových databáz. Cieľom práce je oboznámiť sa s konceptom otvorených dát, analyzovať ich použitie na Slovensku a vo svete, ďalej naštudovanie problematiky grafových databáz a demonštrovanie ich použitia na konkrétnom príklade. Teoretická časť práce je zameraná na analýzu problematiky verejných dát vo všeobecnosti a na Slovensku, predstaveniu organizácií, ktoré na tejto problematike participujú, ďalej sa venuje teórii grafov, opisu a analýze grafových databáz a grafovo-výpočtových frameworkov, akými sú GrapX, Apache Giraph a NEO4J. V praktickej časti práce sa nachádza zdôvodnenie výberu konkrétnej grafovej databázy a analýza dát pomocou vybranej grafovej databázy. Táto časť práce obsahuje aj výsledky analýzy na konkrétnej množine dát. Súčasťou tejto diplomovej práce je aj vytvorenie jednoduchého webového portálu, ktorý umožňuje užívateľom jednoducho analyzovať grafové dáta. Záver práce je venovaný súhrnu problematiky a návrhom ďalších zlepšení.
Klíčová slova:otvorené dáta, verejné licencie, grafové databázy

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně