Jan 19, 2020   6:44 a.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Comparison of database technologies Apache Hive and IBM BigSQL running IBM BigData platform Apache Hadoop
Written by (author): Ing. Ján Hesko
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Hrapko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo porovnať big data technológie bežiace na komerčnej distribúcii Hadoopu InfoSphere BigInsights od spoločnosti IBM. V prvej časti práce je opis funkčnosti systému Hadoop pre distribuované spracovanie veľkého objemu dát a tiež jednotlivé technológie tejto platformy pre spracovanie, presun a ukladanie týchto dát. V druhej kapitole sú opísané možnosti ukladania dát, jednotlivé formáty súborov uloženia a možnosti kompresie pre zníženie objemov dát za účelom efektívnejšieho spracovanie. Tretia časť obsahuje oboznámenie sa s prostredím a použitím jednotlivých nástrojov pre spracovanie. V rámci tejto kapitoly sú tiež opísané možnosti klastrovania tabuliek. Posledná kapitola obsahuje zadefinovanie testovacích dát, návrh dátového modelu a samotné výsledky testov a porovnanie týchto výsledkov.
Key words:Hadoop, HDFS, Big data, MapReduce, Hive, IBM BigSQL, NoSQL

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited