28. 1. 2020  13:34 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
Autor: Ing. Ján Hesko
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Hrapko
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie databázových technológií Apache Hive a IBM BigSQL bežiacich na Big data platforme Apache Hadoop
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce bolo porovnať big data technológie bežiace na komerčnej distribúcii Hadoopu InfoSphere BigInsights od spoločnosti IBM. V prvej časti práce je opis funkčnosti systému Hadoop pre distribuované spracovanie veľkého objemu dát a tiež jednotlivé technológie tejto platformy pre spracovanie, presun a ukladanie týchto dát. V druhej kapitole sú opísané možnosti ukladania dát, jednotlivé formáty súborov uloženia a možnosti kompresie pre zníženie objemov dát za účelom efektívnejšieho spracovanie. Tretia časť obsahuje oboznámenie sa s prostredím a použitím jednotlivých nástrojov pre spracovanie. V rámci tejto kapitoly sú tiež opísané možnosti klastrovania tabuliek. Posledná kapitola obsahuje zadefinovanie testovacích dát, návrh dátového modelu a samotné výsledky testov a porovnanie týchto výsledkov.
Kľúčové slová:Hadoop, HDFS, Big data, MapReduce, Hive, IBM BigSQL, NoSQL

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene