Feb 19, 2020   10:27 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Analysis of medical data of patients using “Big Data“ technologies
Written by (author): Ing. Pavol Holba
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Hrapko
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza medicínskych dát pacientov s použitím "big data" technológií
Summary:Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom vhodného riešenia na analýzu medicínskych dát s využitím Big Data technológii. Navrhnuté riešenie dokáže načítať surové dáta a spracovať ich do podoby vhodnej na rôzne analýzy. Spracovanie a analýza dát sú riešené v jazyku R. V rámci návrhu riešenia sa urobilo niekoľko analýz na medicínskych dátach pacientov liečených na diabetes získaných z klinickej štúdie. Analyzoval sa hlavne vzájomný vplyv veličín ako krvný tlak, BMI a cholesterol na glykémiu, ale aj vývin krvného tlaku a glykovaného hemoglobínu. Na analýzu sa použili lineárna regresia, korelácia a ďalšie štatistické metódy.
Key words:Big Data, diabetes, regresia, R, Big R, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited