Jan 19, 2020   7:11 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Web application for DNA analysis execution performed by laboratory technicians
Written by (author): Ing. Martin Jurčo-Glina
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Dipl.-Inf.(FH) Vladimír Šeprák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
Summary:STR motív je krátka, repetitívna sekvencia DNA, ktorá sa vyznačuje vysokou variabilitou v rámci populácie. Biochemické prístroje, nazvané sekvenátory, dokážu odmerať krátke kúsky DNA s motívmi v biologickom materiály, čím je umožnená identifikácia jedinca. Problémom analýz je ale vysoká chybovosť sekvenátorov, ktorá vedie ku skreslenému vzhľadu sekvenovaných úsekov. Vstupný materiál môže navyše obsahovať úseky z viacerých jedincov, ktorých pomer nás zaujíma. Študent navrhne a naimplementuje webovú aplikáciu na sprístupnenie analýz pre laboratórnych technikov. Aplikácia umožní nahrať vstupné súbory a určiť parametre výpočtu, ktorý bude po spustení analýzy distribuovaný na určený výpočtový uzol. Výsledky analýz budú užívateľom sprístupnené v prehľadnej forme.
Key words:systém, analýza, aplikácia, STR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited