18. 1. 2020  1:09 Bohdana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
Autor: Ing. Martin Jurčo-Glina
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Dipl.-Inf.(FH) Vladimír Šeprák
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Webová aplikácia na sprístupnenie DNA analýz pre laboratórnych technikov
Abstrakt:STR motív je krátka, repetitívna sekvencia DNA, ktorá sa vyznačuje vysokou variabilitou v rámci populácie. Biochemické prístroje, nazvané sekvenátory, dokážu odmerať krátke kúsky DNA s motívmi v biologickom materiály, čím je umožnená identifikácia jedinca. Problémom analýz je ale vysoká chybovosť sekvenátorov, ktorá vedie ku skreslenému vzhľadu sekvenovaných úsekov. Vstupný materiál môže navyše obsahovať úseky z viacerých jedincov, ktorých pomer nás zaujíma. Študent navrhne a naimplementuje webovú aplikáciu na sprístupnenie analýz pre laboratórnych technikov. Aplikácia umožní nahrať vstupné súbory a určiť parametre výpočtu, ktorý bude po spustení analýzy distribuovaný na určený výpočtový uzol. Výsledky analýz budú užívateľom sprístupnené v prehľadnej forme.
Kľúčové slová:systém, analýza, aplikácia, STR

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene