Feb 28, 2020   10:58 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Identification of pathogenic organisms from DNA fragments
Written by (author): Ing. Adam Kúdela
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Dipl.-Inf.(FH) Vladimír Šeprák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia patogénnych organizmov z útržkov DNA
Summary:Práca sa zaoberá návrhom architektúry a implementáciou webovej aplikácie, ktorá je určená laboratórnemu personálu. Popísané sú teoretické základy pre genetiku a použité programy. Podrobne popisuje navrhnuté riešenie pre dátový model, súborovú štruktúru a workflow procesov. Vytvorená aplikácia umožňuje užívateľom nahrávať DNA útržky na server kde sa z útržkov odfiltrujú hostiteľské fragmenty a zvyšná časť sa oanotuje podľa viacerých databáz DNA sekvencii. Navrhované riešenie bolo overené na dvoch útržkoch DNA pri rôznych parametroch analýz. Významom práce je identifikácia patogénnych organizmov z krvi jedinca.
Key words:Grid computing, Bowtie, Patogény, Blast, Webová aplikácia, DNA fragmenty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited