7. 12. 2019  2:11 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
Autor: Ing. Peter Kmeť
Pracovisko: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť hardvérovú a softvérovú časť meracej jednotky, detekujúca fyzickú aktivitu s využitím akcelerometra, gyroskopu, magnetometra a pulzmetra. Tento merací modul by mal byť využitý pre snímanie pohybu pacienta počas procesu rehabilitácie. V teoretickej časti sa práca podrobne venuje základnému princípu inerciálneho systému navigácie a opisu fungovania meracích zariadení v systéme po fyzikálnej a konštrukčnej stránke. V Praktickej časti je hlavná pozornosť venovaná návrhu dosky plošných spojov pre meraciu jednotku, jej implementácia, testovanie a navrhnutie firmvéru pre ovládanie procesu merania a spracovania dát.
Kľúčové slová:detekcia pohybu, meracia jednotka, senzor tepovej frekvencie, inerciálne senzory

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene