Apr 3, 2020   7:04 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Development of motion tracking device for rehabilitation process
Written by (author): Ing. Peter Kmeť
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj monitorovacieho zariadenia na detekciu pohybovej aktivity pacienta
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť hardvérovú a softvérovú časť meracej jednotky, detekujúca fyzickú aktivitu s využitím akcelerometra, gyroskopu, magnetometra a pulzmetra. Tento merací modul by mal byť využitý pre snímanie pohybu pacienta počas procesu rehabilitácie. V teoretickej časti sa práca podrobne venuje základnému princípu inerciálneho systému navigácie a opisu fungovania meracích zariadení v systéme po fyzikálnej a konštrukčnej stránke. V Praktickej časti je hlavná pozornosť venovaná návrhu dosky plošných spojov pre meraciu jednotku, jej implementácia, testovanie a navrhnutie firmvéru pre ovládanie procesu merania a spracovania dát.
Key words:detekcia pohybu, meracia jednotka, senzor tepovej frekvencie, inerciálne senzory

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited