Feb 28, 2020   10:57 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Management healthy lifestyle by generating a training workout
Written by (author): Ing. Martin Dobrovodský
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Mgr. Jan Cvečka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment zdravého životného štýlu prostredníctvom generovania tréningového plánu
Summary:Cieľom tejto záverečnej práce je implementácia fitness logiky do webovej aplikácie, ktorá dynamicky generuje tréningový plán pre užívateľa. Dynamickosťou je myslené, že aplikácia generuje po 3 týždňoch nové cviky. Práca obsahuje analýzu súčasného trhu fitness webových aplikácií. Na základe tejto analýzy bolo navrhnuté vlastné riešenie problematiky. Webová aplikácia je navrhnutá len pre zdravých ľudí po dôkladnej konzultácií s odborníkom, konkrétne fitness trénerom. V aplikácii sú prístupné 2 roly - užívateľ a tréner. Tréner môže pridávať nové cviky a užívatelia, ktorí sú prepojení s tým trénerom, tak majú možnosť si dané cviky aj odcvičiť. Užívatelia sú rozdelení do 2 skupín - začiatočníci a pokročilí. Hlavným cieľom aplikácie je zjednodušenie priebehu fitness tréningu pre užívateľa.
Key words:webová aplikácia, fitness, tréningový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited