Feb 19, 2020   12:36 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Usage of mobile devices in medical practice
Written by (author): Ing. Peter Čech
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. Ing. Peter Fodrek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie mobilných zariadení v medicínskej praxi
Summary:Cieľom práce je vytvoriť informačný systém pre pomoc pacientom s hypertenziou a diabetom mellitus, v práci sme sa zaoberali technológiami, ktoré napomáhajú práve týmto pacientom, navrhli sme vlastný poradenský systém pre týchto pacientov, ktorý zbiera údaje a následne ich dokáže vyhodnotiť. Tento poradenský systém je veľmi jednoduchý pre používateľa, preto by mohol mať uplatnenie v praxi a takto napomôcť pacientom s ich chorobou. Pri tvorbe tejto aplikácie sme používali vývojové prostredie Android Studio od spoločnosti Google. Výsledný informačný systém je kompatibilný so zariadeniami s operačným systémom 6.0 a vyššie.
Key words:hypertenzia, diabetes mellitus, android

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited