Feb 19, 2020   10:48 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Management of emotions for the needs for prevention of deterioration in the health condition
Written by (author): Ing. Matúš Salaj
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Juraj Slačka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Manažment emócií pre potreby prevencie zhoršenia zdravotného stavu
Summary:Cieľom diplomovej práce je analyzovať vplyv emócii na správanie a zdravotný stav človeka pri liečbe alebo prevencii rakovinových ochorení. V práci sme sa zaoberali spôsobmi, ktorými je možné zbierať údaje o zdravotnom stave človeka a ako ich použiť v oblasti onkológie pomocou mobilnej a webovej aplikácie. Na zber údajov boli použité medicínske zariadenia, ako glukomer, tlakomer, oxymeter, teplomer a váha. Tieto zariadenia dokážu automaticky po nameraní hodnoty posielať údaje, ktoré spracováva mobilná aplikácia a zobrazuje ich v grafickej forme. Používateľ má možnosť vytvoriť si vlastný dotazník v ktorom využije tieto merania zo zariadení a vo webovej aplikácii si ich môže zobraziť a ďalej s nimi pracovať. Podľa týchto údajov vieme zhodnotiť, na čo sa zamerať pri prevencii zhoršenia zdravotného stavu a teda aj ako sa vyhnúť negatívnym emóciám, ktoré sú súčasťou rôznych ochorení.
Key words:emócie, zdravotný stav, rakovina, mobilná aplikácia, webová aplikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited