Feb 19, 2020   12:37 p.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Telemedicine solutions for chronic patients management
Written by (author): Ing. Jaroslav Šebok
Department: Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Marián Tárník, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Telemedicínske riešenia pre potreby manažmentu chronických pacientov
Summary:V tejto diplomovej práci predkladám telemedicínske riešenie, ktoré pacientovi pomôže sledovať priebeh jeho ťažkostí a zlepšiť tým kvalitu jeho života. V prvej časti práce je spravený prehľad telemedicínskych riešení a ich vplyv na pacientov. Nasleduje opis systémových požiadaviek a na záver opis použitých technológii. Bola implementovaná webová resp. serverová aplikácia a aj mobilná aplikácia, ktorá je schopná komunikovať s množinou telemedicínskych zariadení ako glukomer, teplomer, tlakomer, oximeter, váha. Výsledkom práce je modelový telemedicínsky informačný systém.
Key words:chronickí pacienti, chronické choroby, telemedicína

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited