12. 12. 2019  4:54 Otília
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
Autor: Ing. Igor Šajtlava
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce je návrh a implementácia komunikačného rozhrania založenom na technológii webových služieb a implementujúce prvky ochrany integrity údajov a znemožnenia odmietnutia služby v podobe digitálneho podpisu medzi zdravotníckymi systémami Národný zdravotný portál, ktorý bude v reálnom nasadení prezentačnou vrstvou nového zdravotníctva založeného na informačných technológiách a medzi registrom EHR, kľúčovým systémom implementujúcim elektronický zdravotný záznam pacienta, technológiu od ktorej sa čaká v rámci projektu e-Health najväčší prínos a zvýšenie pridanej hodnoty. V rámci implementácie digitálneho podpisu na aplikačnej úrovní bolo nutné tiež vytvorenie komunikačného rozhrania na aplikačnej úrovní, ktoré umožňuje priamu manipuláciu so SOAP správami, hlavným nástrojom webových služieb. Technológia, ktorá umožňuje takýto prístup je SAAJ API v jazyku java, ktorá skutočne pomocou špeciálne upravených DOM objektov manipuluje priamo s XML prvkami SOAP správ ako je Envelope, Header či Body.
Kľúčové slová:webove služby, e-health, digitálny podpis


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene