Feb 19, 2020   10:40 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design and implementation of an information system for medical services
Written by (author): Ing. Igor Šajtlava
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Jaroslav Fogel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a implementácia informačného systému pre zdravotnícke služby
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce je návrh a implementácia komunikačného rozhrania založenom na technológii webových služieb a implementujúce prvky ochrany integrity údajov a znemožnenia odmietnutia služby v podobe digitálneho podpisu medzi zdravotníckymi systémami Národný zdravotný portál, ktorý bude v reálnom nasadení prezentačnou vrstvou nového zdravotníctva založeného na informačných technológiách a medzi registrom EHR, kľúčovým systémom implementujúcim elektronický zdravotný záznam pacienta, technológiu od ktorej sa čaká v rámci projektu e-Health najväčší prínos a zvýšenie pridanej hodnoty. V rámci implementácie digitálneho podpisu na aplikačnej úrovní bolo nutné tiež vytvorenie komunikačného rozhrania na aplikačnej úrovní, ktoré umožňuje priamu manipuláciu so SOAP správami, hlavným nástrojom webových služieb. Technológia, ktorá umožňuje takýto prístup je SAAJ API v jazyku java, ktorá skutočne pomocou špeciálne upravených DOM objektov manipuluje priamo s XML prvkami SOAP správ ako je Envelope, Header či Body.
Key words:webove služby, e-health, digitálny podpis


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited