Feb 19, 2020   11:47 a.m. Vlasta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:ELEARNING FOR SECONDARY MEDICAL SCHOOLS
Written by (author): Ing. Martina Ďuricová
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:prof. Ing. Ľubica Stuchlíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elearning pre budúcich medicínských profesionálov
Summary:Moja práca sa zaoberá tvorbou kurzu elektronického vzdelávania pre strednú zdravotnícku školu pre študentov študijného odboru zubný asistent. Celý kurz je prevádzkovaný v rámci systému MOODLE, ktorý je jedným z najpoužívanejších systémov na riadenie výučby. Skriptá sú upravované tak, aby zodpovedali štandardu SCORM. Na prevod do tohoto štandardu sa používa program THESIS. Pre otestovanie sa študentov sú vytvorené testy na platforme Adobe Flash.
Key words:Scorm, Moodle, Flash

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited