15. 11. 2019  19:53 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikační číslo: 1888
Univerzitní e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Informačný systém elektronického záznamu pacienta
Autor: Ing. Anton Marček
Pracoviště: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedoucí práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Informačný systém elektronického záznamu pacienta
Abstrakt:SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Anton Marček Názov bakalárskej práce: Informačný systém elektronického záznamu pacienta Vedúci bakalárskej práce: Ing. Fedor Lehocki Termín odovzdania: máj 2010 Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku informatizácie zdravotníctva v oblasti elektronického záznamu pacienta na Slovensku. Na základe nadobudnutých informácií navrhnúť vybrané moduly informačného systému, ktorý by dokázal spravovať elektronický záznam pacienta. Tieto moduly implementovať s použitím zvolenej technológie a vytvoriť pre ne dátovú a aplikačnú vrstvu, s dôrazom na flexibilitu a integrovateľnosť s inými informačnými systémami, ako napríklad so systémom elektronickej preskripcie liekov. V neposlednom rade bolo treba vyhovieť požiadavkám užívateľov a dbať na prehľadnosť a intuitívne ovládanie aplikácie ako aj na bezpečnosť a potrebu ochrany osobných údajov pacienta. Práca popisuje potrebu informatizácie elektronického záznamu pacienta a obsahuje jeho analýzu. Popisuje tiež spomínaný informačný systém, respektíve jeho vybrané moduly, ktoré som navrhol, implementoval a spojil do samostatne fungujúcej aplikácie na správu elektronického záznamu pacienta.
Klíčová slova:eHealth, zdravotníctvo, EHR, elektronický záznam pacienta, informatizácia, webaplikácia

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně