Jan 28, 2020   2:02 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Information system of electronic prescription
Written by (author): Ing. Martina Marčeková
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Informačný systém na elektronickú preskripciu
Summary:SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta elektrotechniky a informatiky Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Martina Pasternáková Názov bakalárskej práce: Informačný systém na elektronickú preskripciu Vedúci bakalárskej práce: Fedor Lehocki Termín odovzdania: máj 2010 Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku informatizácie zdravotníctva zameranú na oblasť elektronickej preskripcie liekov. Na základe nadobudnutých informácií navrhnúť modelový informačný systém elektronickej preskripcie s vybranými službami. Najprv bolo potrebné zvoliť si vhodné technológie, ktoré boli použité na účely implementácie. Následná aplikácia týchto technológií zahŕňala vytvorenie dátovej a aplikačnej vrstvy, s možnosťou zakomponovania do iných informačných systémov (napr. elektronického záznamu pacienta). Informačný systém mal vyhovovať požiadavkám užívateľa ako aj zdravotníctva svojou prehľadnosťou, intuitívnosťou, bezpečnosťou a poskytnutými informáciami. Práca popisuje potrebu informatizácie zdravotníctva na Slovensku najmä v súvislosti so zavedením elektronickej preskripcie lieku a rozoberá výhody elektronického predpisovania liekov. Zameriava sa na analýzu problému, popisuje návrh riešenia problému z technologického hľadiska ako aj funkcionalitu samotnej aplikácie elektronickej preskripcie lieku.
Key words:ePreskripcia, eHealth, elektronické predpisovanie liekov

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited