20. 1. 2020  7:59 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identifikačné číslo: 1888
Univerzitný e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
Autor: Ing. Martina Marčeková
Pracovisko: Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Oponent:Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Informačný systém na elektronickú preskripciu
Abstrakt:SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Fakulta elektrotechniky a informatiky Študijný program: Aplikovaná informatika Autor: Martina Pasternáková Názov bakalárskej práce: Informačný systém na elektronickú preskripciu Vedúci bakalárskej práce: Fedor Lehocki Termín odovzdania: máj 2010 Cieľom bakalárskej práce bolo naštudovať problematiku informatizácie zdravotníctva zameranú na oblasť elektronickej preskripcie liekov. Na základe nadobudnutých informácií navrhnúť modelový informačný systém elektronickej preskripcie s vybranými službami. Najprv bolo potrebné zvoliť si vhodné technológie, ktoré boli použité na účely implementácie. Následná aplikácia týchto technológií zahŕňala vytvorenie dátovej a aplikačnej vrstvy, s možnosťou zakomponovania do iných informačných systémov (napr. elektronického záznamu pacienta). Informačný systém mal vyhovovať požiadavkám užívateľa ako aj zdravotníctva svojou prehľadnosťou, intuitívnosťou, bezpečnosťou a poskytnutými informáciami. Práca popisuje potrebu informatizácie zdravotníctva na Slovensku najmä v súvislosti so zavedením elektronickej preskripcie lieku a rozoberá výhody elektronického predpisovania liekov. Zameriava sa na analýzu problému, popisuje návrh riešenia problému z technologického hľadiska ako aj funkcionalitu samotnej aplikácie elektronickej preskripcie lieku.
Kľúčové slová:ePreskripcia, eHealth, elektronické predpisovanie liekov

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene