Apr 3, 2020   8:24 p.m. Richard
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Identification number: 1888
University e-mail: fedor.lehocki [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Client - server architecture of mobile EHR systems
Written by (author): Ing. Slavomír Kubačka
Department: Department of applied informatics and information technology (FEEIT)
Thesis supervisor: Ing. Fedor Lehocki, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Počarovský
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektúra a návrh mobilných EHR systémov
Summary:Práca sa zaoberá návrhom architektúry elektronických zdravotných záznamov - EHR a ich implementáciou v prostredí klient - server. Porovnáva klasický jedno-úrovňový a dvoj-úrovňový prístup k tvorbe softvéru. Analyzuje použitie webových služieb a rôznych mobilných platforiem. Výsledkom práce je vzorový systém, ktorý je navrhnutý metódou dvojúrovňového modelovania. Jeho implementácia využíva ako serverovú časť webové služby a ako klienta aplikáciu bežiacu na mobilnej platforme OS X.
Key words:EHR, klient, server

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited